Maatwerktrajecten taal- en leesonderwijs

Begrijpend kunnen lezen en een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn de basis voor ieder kind. Het is dus van belang om als onderwijsprofessional te blijven investeren in de vakgebieden taal en lezen.

Home » Interstudie » Maatwerktrajecten » Maatwerktrajecten taal- en leesonderwijs

Wil je een nieuwe taal- en leesmethode kiezen en invoeren? Wil je meer rekening houden met verschillende niveaus in de klas? Of wil je aan de slag met het verbeteren van de resultaten op het vlak van technisch lezen, begrijpend luisteren of begrijpend lezen? Dan kan een maatwerktraject taal- en leesonderwijs uitkomst bieden. 

Binnen de vakgebieden taal en lezen spelen de leerkrachtvaardigheden van de leerkracht een grote rol. Om deze reden is er bij onze maatwerktrajecten veel aandacht voor het versterken van deze vaardigheden, door middel van coaching en gerichte begeleiding. Dit houdt in dat onze specialist meekijkt, meedenkt en ondersteunt bij de praktische toepassing van de oplossing. Dit op basis van ervaring en kennis over wat werkt. 

Vraagstukken waarbij onze specialist kan ondersteunen, zijn onder andere:  

  • Keuze en/of invoering nieuwe leesmethode 
  • Verbetertraject technisch lezen 
  • Verbetertraject begrijpend luisteren en lezen 
  • Keuze en/of invoering nieuwe taalmethode (gekoppeld aan taalleerlijnen) 
  • Aandacht voor de lesstructuur (EDI), de wijze van instructie geven (uitleggen, voordoen, mondeling), vakdidactiek, klassenmanagement, differentie, doelgericht leren en vergroten van invloed van kinderen op het leren 

Wat je kunt verwachten

Hoe kan een maatwerktraject taal- en/of leesonderwijs er uitzien? Afhankelijk van de vraag kun je hier denken aan een studiebijeenkomst voor het team of klassenbezoeken met nagesprek om de leerkracht te ondersteunen. Maar ook overleg met IB-ers, werkgroepen en het verzorgen van cursussen voor academies van schoolbesturen behoren tot de mogelijkheden. In overleg wordt besproken welke vorm gewenst en geschikt is om de gewenste resultaten te behalen.    

Opbrengst  

  • Kwalitatief hoogstaand taal- en leesonderwijs in primair onderwijs 
  • Versterking leerkrachtvaardigheden/vakmanschap 
  • Een gemotiveerd team met een duidelijke richting 
  • Hogere verantwoordelijkheid kinderen over het eigen leren 

Meer informatie 

Ben je geïnteresseerd in een maatwerktraject voor taal- en leesonderwijs? Neem contact op en bespreek met onze specialist Cor Bakker wat de wensen zijn en welk traject daar goed bij aansluit.

Je bereikt Cor via e-mailof 06-52670134.