Home » Interstudie » Maatwerktrajecten » Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Vertrouwen en goede afstemming zijn daarom belangrijk om betere schoolprestaties en een goede sociale ontwikkeling van kinderen te bereiken. Maar hoe kunt u dat als leraar effectief invullen?

Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent een gelijkwaardig dialoog en optimale samenwerking tussen u en de ouders van uw leerlingen. Het doel: samen het beste uit ieder kind halen. Educatief partnerschap is daarbij essentieel. Wanneer u en de ouders als gelijkwaardige partners optrekken, bereikt u het meest. Draag samen de verantwoordelijkheid voor het kind. Want u heeft elkaar nodig om het beste uit het kind te halen. Ga vanaf het begin van de schoolloopbaan in gesprek met ouders. Betrek ze bij wat er gebeurt op school. Stimuleer ze thuis aan de slag te gaan met schoolactiviteiten. Want als ouders hun kind thuis ondersteunen in de ontwikkeling, stimuleert dat het leren op school.

De Drieslag van Marant Interstudie

Met een goede samenwerking tussen ouder, school en kind krijgt het kind vleugels om te vliegen, daar zijn we bij Marant Interstudie van overtuigd. De pedagogische driehoek ouder-school-kind vormt altijd ons uitgangspunt, ook in onze Drieslag. Dit model gebruiken we om ouderbetrokkenheid te vergroten in de voorschoolse educatie en op het primair onderwijs. Samen met u en de ouders gaan we de ouderbetrokkenheid op uw school vergroten.

Maatwerk

De Drieslag is maatwerk op iedere school. Maar we werken wel volgens een vaste structuur:

  • Verkenning: wat doet u nu al op school met ouderbetrokkenheid? Wat werkt wel en wat niet? Welke visie heeft de school?
  • Educatief partnerschap: vanuit uw visie verdiepen we ons in educatief partnerschap op uw school. Hoe maken we een verbinding tussen de thuis- en schoolwereld? Hoe kunnen ouders thuis zorgen voor een goede leeromgeving? Hoe benadert u ouders als partners voor de ontwikkeling van hun kind?
  • Ouderavond: we organiseren een avond waarop uw team met ouders in gesprek gaat over ouderbetrokkenheid. In hoeverre vinden ouders nu aansluiting bij de school? Welke verwachtingen hebben zij van uw school? Op welke vlakken willen ze meer betrokken zijn? Werk samen aan concrete verbeteracties.

Meer ouderbetrokkenheid

Naast De Drieslag hebben we andere middelen om de ouderbetrokkenheid op uw school te vergroten:

  • Certificaat ‘Samen met ouders’ met streefdoelen voor uw school
  • Workshops voor leraren gericht op het stellen van concrete doelen
  • Trainingsgesprekken voor leraren met levensechte casussen
  • Kijkje op een andere school
  • Online communicatieplatform Basisschoolnet om ouders op de hoogte te houden
  • Nationale Ouder Monitor

Meer informatie

Wilt u meer weten over ouderbetrokkenheid? Wilt u ontdekken wat De Drieslag voor u kan betekenen of heeft u interesse in (een van de) andere middelen? Neem dan contact op via interstudie@marant.nl.

Deel deze pagina