Home » Interstudie » Maatwerktrajecten » Werken aan een positief groepsklimaat

Werken aan een positief groepsklimaat

Elk jaar na de zomervakantie is het weer zover. Kinderen en leerkrachten moeten wennen aan de nieuwe groep en hun plek zien te vinden. Als je je plek gevonden hebt, kun je open staan voor leren, samen met anderen. In de eerste 6 weken leg je als leerkracht hiervoor de basis. Op enig moment voelt elk kind zich gezien en gehoord,  ontstaan er vriendschappen en is het klimaat veilig om goed met elkaar samen te werken. Hoe creëer je nou zo’n positief groepsklimaat?

Inhoud

Welke vragen staan centraal?

  • Hoe kun je als leerkracht het groepsproces positief beïnvloeden?
  • Wat doe je als de groep in de eerste weken dreigt te ontsporen?
  • Hoe kun je op schoolniveau werken aan een positief groepsklimaat?

Visie

Marant Interstudie gelooft in een aanpak waarin de leerkracht het groepsproces doelbewust, samen met de kinderen, positief beïnvloedt.  We werken oplossingsgericht en doen een beroep op gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor het creëren van positieve groepen zijn maatregelen op schoolniveau noodzakelijk. Waar het kan preventief, waar het moet curatief.

Mogelijkheden

Leertrajecten op maat

Preventief en op schoolniveau:

Samen bouwen aan een positief groepsklimaat

  • Intake met directie
  • Serie teambijeenkomsten op maat met opdrachten tussendoor
  • Evaluatie met directie

Curatief en op groepsniveau:

“Hoe krijg ik mijn groep weer op de rit? Grip krijgen op de groep en  bouwen  aan een positief groepsklimaat.”

  • Intake met directie, intern begeleider en betrokken leerkracht(en)
  • Observaties in de groep (eventueel met momentcoaching of video-opname)
  • Coachings- of adviesgesprekken met betrokken leerkracht(en) met tussentijdse opdrachten
  • Evaluatie met directie, intern begeleider en betrokken leerkracht(en)

Meer informatie

Neem gerust contact op via interstudie@marant.nl.

Deel deze pagina