Beloningsvraagstukken (Fuwasys)

Bij het inrichten van jouw organisatie en bij het ontwikkelen van functies komt onherroepelijk de beloningsvraag aan de orde: hoe groot is de bijdrage van deze functie aan de organisatie, hoe zwaar is het taken- en verantwoordelijkheidspakket en wat betekent dit voor de inschaling?

Home » Interstudie » Onderwijsadvies » HR-advies » Beloningsvraagstukken (Fuwasys)

Passend belonen

Met behulp van de Fuwasys-systematiek (o.a. fuwa-PO/-VO/-BVE) en vergelijkingsonderzoek ondersteunen wij bij het bepalen van passende beloningen voor management en bestuur, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Daarbij kunnen wij ook adviseren over een geschikt pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Je wilt medewerkers immers binden en boeien, maar ook passend belonen.

Beloning bestuurders

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de positie van de bestuurder. Met de komst van de verschillende cao’s voor bestuurders zijn de overkoepelende kaders verduidelijkt, maar ontstaat er regelmatig verschil van mening over de toepassing van deze kaders. Ook over het vraagstuk van resultaatbeloning wordt steeds meer nagedacht. Wij kunnen de landelijke kaders verduidelijken en vertalen naar de situatie van de organisatie. Het gaat daarbij onder andere om:

  • toepassen reguliere cao of bestuurders-cao
  • werkingssfeer
  • concrete inschaling
  • procedure voor toekennen van periodieken
  • mogelijkheden resultaatbeloning
  • de relatie governance-beloning

Meer informatie over beloningsvraagstukken

Voor meer informatie over beloningsvraagstukken of voor het maken van een vrijblijvende afspraak kun je contact opnemen met William van den Dries via 06 – 20 11 05 48 of e-mail.