Functiewaardering

Een belangrijke basis voor een professionele en gezonde schoolorganisatie is het functiebouwwerk. Met een goed ingericht bouwwerk kan de school opbrengstgericht aan de juiste zaken werken met als vertrekpunt de kwaliteit van onderwijs.

Home » Interstudie » Onderwijsadvies » HR-advies » Functiewaardering

Functiebouwwerk

Als je het functiebouwwerk (opnieuw) wilt inrichten, vergt dit een bezinning op de werkzaamheden en taken binnen de organisatie. Van daaruit kunnen taken logisch gegroepeerd worden in eenheden: de functies. Deze vormen samen het functiebouwwerk waarbij uiteraard duidelijk moet worden waar sprake is van samenhang, samenwerking en afstemming, oftewel, hoe de organisatorische lijnen lopen. Gekoppeld aan het inrichten van het functiebouwwerk en het beschrijven van losse functies, is de beloningsvraag. Wat betekenen taken en verantwoordelijkheden voor de inschaling?

Begeleiding en advies

Marant Interstudie begeleidt organisaties bij het proces van functiebeschrijving en functiewaardering. Of het nu gaat om het inrichten van een compleet functiebouwwerk, het beschrijven en waarderen van losse functies of het uitvoeren van second opinions en bezwaarprocedures. Wij hebben jarenlange ervaring met het gebruik van de verschillende functiewaarderingssystemen (FUWA, Fuwasys, Fuwa-PO, Fuwa-VO, Fuwa-BVE) en beschikken over een uitgebreide databank van voorbeeldfuncties.

Wij zijn SPO-gecertificeerd en kunnen ondersteunen bij onder andere:

  • projectmanagement en -begeleiding in het FUWA-proces
  • opstellen van een plan van aanpak bij invoering FUWA
  • ontwerpen van het functiebouwwerk en hierover adviseren
  • uitvoeren van interviews om functies te onderzoeken
  • beschrijven en waarderen van de functies
  • opstellen van functiefamilies/generieke functies
  • certificeren van functiebeschrijvingen
  • uitvoeren van second opinions en bezwaarprocedures

Meer informatie over functiewaardering

Wil je meer informatie over functiebeschrijving en functiewaardering? Of wil je een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact op met William van den Dries via 06 – 20 11 05 48 of e-mail.