Innovatie in het onderwijs

Vandaag de dag verandert het onderwijs zo snel, dat er geen sprake meer is van rustig toewerken naar een nieuwe situatie. We leven in een inspirerende tijd die elke dag wat nieuws te bieden heeft. Het kan soms lastig zijn om je eigen weg te vinden binnen deze ontwikkelingen. Dus wat nu als je met elkaar bedacht hebt dat het anders, nieuwer, vernieuwender kan binnen de school? Inspiratiesessie achter de rug, visie ligt in de la… Dat is best een ingewikkelde situatie. Verandering naar nieuwe vormen van leren, die je collectief in de school wilt inbedden, vraagt van iedereen om ook daadwerkelijk ander gedrag te vertonen. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Hoe ga je dan wel aan de slag met innovatie in het onderwijs?

Home » Interstudie » Onderwijsadvies » Innovatie in het onderwijs

Een groeiproces

Gelukkig zijn er goede, bewezen en gedegen aanpakken om met elkaar te werken aan een cultuur van vernieuwing. Nieuw of modern onderwijs is niet een product dat je kunt kopen. Het is een groeiproces met een hoge mate van eigenheid en ambitie. Marant Interstudie snapt dat proces en helpt bij het innoveren en implementeren van vernieuwingen in het onderwijs. We brengen kennis op gebied van vakmanschap, leiderschap en innovatie in het onderwijs bij elkaar in een aanpak die zich kenmerkt door begrip voor de verschillende rollen en achtergronden in het team.

Visie op vernieuwing

Vernieuwen begint bij de ‘waarom-vraag’. De tijd waarin we leven vraagt andere manieren van leren die deels ook nog over andere onderwerpen gaat. En plaats moet vinden in een schoolomgeving waar de druk hoog en de middelen laag zijn. Juist daarom is het belangrijk de juiste keuzes te maken.

Duurzame innovatie in het onderwijs met ICT begint met een goede visie op leren. Inzet van nieuwe middelen gedijt het best als de startvraag vanuit de inhoud en vanuit het leren komt. Het gaat bij innovatie over het kunnen benoemen van dromen, de stip op de horizon, maar ook de frustraties en drempels die de droom in de weg staan. Die droom, die ontstaat vanuit de visie van de school op hoe er geleerd wordt. Wat is er voor nodig om leren in een stroomversnelling te krijgen en welk onderwijs past bij deze eeuw. Welke kansen grijpen we met beide handen aan. Dat is waar leren met ICT over gaat.

Naarmate technologie belangrijker wordt in het onderwijs, worden ook de keuzes complexer. Wanneer en voor wie zijn tablets een goede oplossing? Of kunnen we beter voor Chromebooks kiezen? Werkt Office365 daar dan op? Wat betekent Cloud Computing eigenlijk voor hoe er samen geleerd wordt? En wat is de impact op onze infrastructuur?

Dit is slechts een kleine greep uit de vragen die we zoal tegenkomen op scholen. Wellicht heeft u weer andere, hopelijk een nieuwe. Dan leren wij ook weer bij.

Vanuit uw visie en strategie op leren werken we samen toe naar de goede ideeën, en onderzoeken we wat er nodig is om deze ook werkelijkheid te laten worden. Daar gaat visie op leren en innovatie over. En gelukkig zijn er beproefde en toepasbare manieren om dit proces goed vorm te geven.

Onderwijsvernieuwing in de praktijk

Vernieuwing, leren en innovatie in het onderwijs gebeurt in de praktijk, bij de leerling. En dan gaat het om veel meer dan het gebruiken van een nieuw instrument of het werken aan een 21st century skill. Het vindt plaats waar leerling en leraar samen werken aan ontwikkeling. Werken aan de veelzijdige talenten van zowel leerling als leraar. Met wederzijds respect voor elkaars talent en met gebruik van alle mogelijkheden die ons in deze prachtige tijd ter beschikking staan om kleur te geven aan het leren.

Dat vraagt wat van een leraar op een school die in ontwikkeling is. Ervaring en kunde op gebied van leren en lesgeven moet dan aangevuld worden met vaardigheid op gebied van ICT, nieuwe inzichten over effectieve leerstrategieën en kennis van 21st century skills. Hoe ziet een nieuwe les er dan uit? Wat vraagt dat aan ICT-competenties van leraar én leerling? Hoe maak ik een goede opdracht waarin samenwerken belangrijk is? Hoe meet ik daarvan het effect? Hoe zorg ik ervoor dat de ‘gewone’ resultaten ook overeind blijven? Dat zijn typisch vragen die op dit moment spelen. En dit zijn de uitdagingen die Marant Interstudie oppakt.

Leren innoveren in de praktijk betekent met elkaar ontwerpen van nieuwe wegen om binnen de eigen vertrouwde omgeving verder te komen. Marant Interstudie werkt op basis van ‘practice what you preach’, waarbij het nieuwe ingebed wordt in de basis van het hier en nu. We werken daarbij met aanpakken en modellen die zich bewezen hebben, zoals van Kennisnet en iXPERIUM. We gebruiken inspirerende nieuwe werkvormen, zoals design thinking. We hebben kennis over inzetten van diverse vormen van ICT, of het nu gaat om personaliseren van leren, motiveren van leerlingen of gewoon goed en modern onderwijs.

Peer Feedback met peerScholar

‘Feedback is een van de meest voorkomende elementen bij succesvol lesgeven en leren’, aldus John Hattie in zijn boek ‘Visible learning’. Marant Interstudie omarmt het werken met feedback en aangezien we geloven in de kracht van samenwerking, verbinden we ons aan de ontwikkeling rondom peerScholar. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van peer feedback-leren door Professor Steve Joordens van de universiteit van Toronto, de oprichter van het ‘Advances Learning Technologies Lab’.

PeerScholar

PeerScholar is een innovatief online onderwijsinstrument, dat leerlingen ondersteunt in samenwerken, leren en reflecteren. Docenten kunnen met deze wetenschappelijk beproefde methode op een unieke manier vakinhoudelijke én vakoverstijgende opdrachten en toetsen aanbieden. Door gebruik te maken van eigen en gedeelde opdrachten, wordt het eenvoudig om te differentiëren, materiaal te delen en het leren digitaal te volgen.

Feedback

Leerlingen doorlopen peerScholar in drie fasen: creëren, beoordelen en reviseren. Daarbij geven en ontvangen ze feedback op elkaars werk. Dat zorgt voor meer kennis, betere reflectievaardigheden en leren van de aanpak van een ander.

Meer informatie over innovatie in het onderwijs

Wil je meer weten over wat Marant Interstudie op het gebied van innovatie in het onderwijs voor jouw organisatie kan beteken? Neem dan contact met ons op via e-mail.