Kwaliteit

Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs dat de leerlingen in jouw school(organisatie) krijgen? Voldoet de school(organisatie) aan de eisen en is de basiskwaliteit op orde?

Home » Interstudie » Onderwijsadvies » Kwaliteit

Schoolanalyse

Wil je graag weten of het team de talenten en diversiteit van de leerlingen in beeld heeft, erop kan aansluiten en scherp ontwikkelt? Of wil je voorkomen dat jouw school het predicaat ‘zwak’ krijgt? Marant Interstudie helpt jouw school op weg en maakt objectieve schoolanalyses op:

  • het pedagogisch en didactisch repertoire
  • het lerend vermogen
  • de opbrengsten
  • de professionele cultuur

Meer informatie over schoolanalyses

Leergang Projectleider Onderwijskwaliteit

Hoe staat het met de kwaliteit van het onderwijs dat de leerlingen in jouw school(organisatie) krijgen? Voldoet de school(organisatie) aan de eisen en is de basiskwaliteit op orde? Door gericht te kijken kun je veel te weten komen over die onderwijskwaliteit en vaststellen of de basiskwaliteit gehaald wordt. Marant Interstudie biedt de leergang Projectleider Onderwijskwaliteit aan. Hier leer je de kwaliteit van een school te observeren, analyseren en in kaart te brengen. Daarnaast leer je om met die gegevens te adviseren op verbeteringsmogelijkheden.

Meer informatie over de Leergang Projectleider Onderwijskwaliteit

Competentiemanagement

Onderwijsvernieuwing, natuurlijk leren, probleemgestuurd onderwijs: scholen zijn continu in ontwikkeling en verandering. De rol van de leraren en leidinggevenden is hierbij cruciaal. Zij moeten onderwijsvernieuwing vormgeven en borgen dat resultaten worden bereikt. Over welke ‘skills’ moeten zij dan beschikken? Marant Interstudie ontwerpt, ontwikkelt en implementeert competenties en competentieprofielen voor diverse functies (leerkrachten en docenten, onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden). De koppeling met de doelen die de organisatie wil bereiken staat daarbij centraal én we sluiten aan bij eventuele landelijke profielen.

Meer informatie over Competentiemanagement