Competentieontwikkeling en -toetsing

Onderwijsvernieuwing, natuurlijk leren, probleemgestuurd onderwijs: scholen zijn continu in ontwikkeling en verandering. De rol van de leraren en leidinggevenden is hierbij cruciaal. Zij moeten onderwijsvernieuwing vormgeven en borgen dat resultaten worden bereikt. Over welke ‘skills’ moeten zij dan beschikken? Hoe ga je om met competentiemanagement?

Koppeling doelen

Competentiemanagement is in essentie het koppelen van de missie en visie van de organisatie en de daaruit voortkomende doelen, aan de ontwikkeling en inzet van medewerkers. Met andere woorden: wat betekenen missie, visie en doelstellingen voor activiteiten of taken binnen de organisatie en wat is ervoor nodig om die goed uit te voeren?

Competentieprofielen

In functieprofielen zijn concrete taken vastgelegd. Verwachtingen richting medewerkers zijn echter minstens zo belangrijk. Deze verwachtingen kunnen, centraal en/of per functie of functiegroep, worden vastgelegd in competentieprofielen. Zo’n profiel geeft een beeld van wat iemand moet kunnen om taken uit te voeren en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen. Het geeft tevens een beeld van de gewenste situatie en daarmee een ontwikkelingsrichting, maar is ook bruikbaar als communicatie- of selectie-instrument.

Ontwerp en implementatie

Marant Interstudie ontwerpt, ontwikkelt en implementeert competenties en competentieprofielen voor diverse functies (leerkrachten en docenten, onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden). De koppeling met de doelen die de organisatie wil bereiken staat daarbij centraal én we sluiten aan bij eventuele landelijke profielen.

Op basis van duidelijke competentieprofielen kunnen we instrumenten bieden om de huidige situatie in de organisatie in beeld te brengen en te relateren aan de gewenste situatie: welke competenties hebben de medewerkers al en welke moeten nog worden ontwikkeld?

Voorbeelden van zulke instrumenten zijn:

  • verschillende vormen van 360 graden-feedbackinstrumenten
  • zelfanalysevragenlijsten
  • psychologisch onderzoek
  • assessment
  • criteriumgerichte interviewtechnieken

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met William van den Dries (06 – 20 11 05 48 of w.vandendries@marant.nl).