Schoolanalyse

Wil je graag weten of het team de talenten en diversiteit van de leerlingen in beeld heeft, erop kan aansluiten en scherp ontwikkelt? Of wil je voorkomen dat jouw school het predicaat ‘zwak’ krijgt? Marant Interstudie helpt jouw school op weg en maakt objectieve schoolanalyses op:

  • het pedagogisch en didactisch repertoire
  • het lerend vermogen
  • de opbrengsten
  • de professionele cultuur

De schoolanalyse van Marant Interstudie maakt het pedagogisch en didactisch handelen van het team voor iedereen inzichtelijk, bekijkt of er sprake is van een ontwikkeling naar een professionele cultuur in het team en biedt gereedschap en handreikingen die tot de afgesproken verbeteringen leiden. We nemen in de analyse ook de opbrengsten van de school mee. We maken na de analyse in nauw overleg met het team een verbetertraject dat concreet en realistisch is en voor een duurzaam resultaat zorgt. En desgewenst blijven we een tijdje in het team meelopen.

Onze werkwijze

De adviseurs van Marant Interstudie zijn deskundige en gedreven onderwijsprofessionals die gewend zijn om schoolanalyses uit te voeren en de klassen in te gaan. Zij hebben met hun focus op het primaire proces een effectieve en duurzame schoolverbetering voor ogen. Wij starten bij de kracht van het team, kijkend met een waarderend perspectief.

De kern van onze analyse ‘Schoolanalyse in waarderend perspectief’ ligt binnen het primaire proces. Onze consultants werken vanuit een waarderend perspectief met de leerkrachten. Bij waarderend onderzoeken zit de kracht vooral in het waardevrij en onderzoekend kijken naar dat wat er is, positief en negatief. Het onderzoeken van een situatie doen we met een oprechte vorm van nieuwsgierigheid. Ieder klassenbezoek sluit de adviseur af met een waarderende terugkoppeling.

Onderzoekskader

Wij werken aan de hand van de meest recente inzichten en richtlijnen. De schoolanalyse heeft daarom ook als onderlegger het nieuwe Onderzoekskader 2017 van de Onderwijsinspectie voor het toezicht op het primair onderwijs.

Teamprofiel

Van de analyses die we in de school uitvoeren maken we een zogenaamd “teamprofiel”; een duidelijk beeld van de kwaliteiten die we hebben gezien. Waar is het team sterk in en waar gaan we gericht aandacht aan besteden?

Interventies

We begeleiden de school desgevraagd, met gerichte interventies, tot het beoogde resultaat. Wij hebben de beschikking over een veelzijdig instrumentarium en brede kennis en ervaring om het gewenste resultaat te bereiken.

Resultaten en plan

Het totaal van onze analyses en bevindingen presenteren wij in een plan van aanpak. We voeren analyses uit op alle niveaus, dus het hele systeem komt in beeld (systemisch kijken), inclusief de inspectie-indicatoren. Deze integrale aanpak stuurt gericht op het behalen van directe resultaten, nieuwe energie en een duurzame verbetering, passend bij de fase van ontwikkeling van uw organisatie.

Nazorg

Na afronding van de analyse bespreken we samen de behaalde resultaten, verdere begeleiding en het verloop van onze samenwerking.

Meer informatie over de schoolanalyse

Wil je meer weten over de werkwijze en effecten van onze unieke schoolanalyse? Neem dan contact op met Frans Kwakernaat (f.kwakernaat@marant.nl of 06 330 370 69).