Professionalisering onderwijspersoneel

Scholen staan voor de uitdaging om toekomstgericht onderwijs te bieden dat inspeelt op talenten en leerbehoeften van alle leerlingen. In onze ogen kan dat alleen met gepassioneerde vakmensen. Mensen die gericht zijn op de toekomst. Zij maken het onderwijs én het verschil. Marant Interstudie werkt aan professionalisering onderwijspersoneel vanuit het principe ‘samen ontwerpen in de praktijk’. We zijn een prettige, stevige en kritische partner met veel expertise op het gebied van vakmanschap binnen het onderwijs. Samen brengen we leren in een stroomversnelling.

Wat is leren in een stroomversnelling?

  • Eigentijds onderwijs, waardevol voor de toekomst
  • Inhoud, didactiek en organisatie als geheel
  • Leerkracht als ontwerper van uitdagende leersituaties
  • Doorlopende leerlijnen met soepele overgangen tussen onderwijsvormen
  • Passend voor elk kind, elke leerkracht en op elke school
  • Leren in interactie met de omgeving
  • Continu duurzaam leren, effectief en diepgaand

Opleidingen en aanbod

We onderscheiden twee vormen van leren: persoonlijk leren en teamleren. Onze opleidingen en aanbod zijn op deze vormen afgestemd.

Onze uitgangspunten omtrent persoonlijk leren en teamleren zijn:

  • Persoonlijk leren staat in dienst van teamleren; we willen altijd het systeem als geheel beïnvloeden
  • Het leren vindt voortdurend plaats, ook tussen de bijeenkomsten door
  • We werken vanuit het principe van ‘samen ontwerpen in de praktijk’

Persoonlijk leren

Voor ambitieuze onderwijsprofessionals die willen groeien bieden wij integrale opleidingen die leiden tot benodigde graden. We bieden ook een palet aan specifieke en altijd actuele trainingen. Onze opleidingen worden voortdurend doorontwikkeld en we zorgen er altijd voor dat ze niet alleen van waarde zijn voor de persoon, maar ook voor de organisatie.

 

Klik hier voor onze opleidingen en trainingen

Teamleren

Echt veranderen doe je nooit alleen. Samen investeren we in het duurzaam versterken van teamleren. Wij zorgen voor reflectie en feedback, niet alleen tijdens bijeenkomsten, maar voortdurend. Jij inspireert ons, wij inspireren teamleden en zij inspireren elkaar. Dit doen we met oog voor verschillen en gebruikmakend van de expertise en ervaring aan beide kanten.

Bekijk al ons aanbod