Home » Klachtenreglement

Klachtenreglement

Medewerkers van Marant streven er naar hun werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat het geval is, vinden wij het belangrijk dat te weten, zodat wij er ook iets mee kunnen doen.

Wij gaan er van uit dat u uw klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker. Uit de praktijk blijkt, dat dit meestal al voldoende is om deze te verhelpen. Mocht een gesprek niet mogelijk zijn of indien u na het gesprek nog steeds niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de directie van Marant. U ontvangt binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Uiterlijk 3 weken na ontvangst van uw klacht vindt een gesprek plaats tussen u en de betrokken medewerker(s) van Marant. Inzet van het gesprek is om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Binnen 7 dagen na dit gesprek ontvangt u bericht over de afhandeling van uw klacht.

Indien de uitkomst van dit gesprek voor u niet aanvaardbaar is, bestaat de mogelijkheid u te wenden tot een externe klachtencommissie. Contactgegevens en procedures zijn opvraagbaar bij het directiesecretariaat van Marant.

Correspondentie-/contactgegevens:

 • Per brief:
  Marant
  t.a.v. directie
  Postbus 198
  6660 AD Elst
 • Telefoon: 0481-43 93 00
 • Per mail: e-mail

Klachtenjaarverslag 2019

Klik op deze link om het Klachtenjaarverslag van 2019 te bekijken.

Deel deze pagina