Home » Klantervaringen » Actiegericht Beleidsonderzoek

In opdracht van Kennisnet is door Marant Interstudie een actiegericht beleidsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het arrangement ‘Samen deskundiger met de pabo’. De kerngedachte van het arrangement is dat de leraar-in-opleiding, naast alles wat hij leert in de basisschool waar hij stage loopt, zelf ook veel te brengen heeft.

De hoofdvraag in het onderzoek is: heeft dit in de praktijk ook zo gewerkt, en zo ja wat zijn de werkzame bestanddelen? De drie partijen – basisschool, pabo en leraar-in-opleiding – hebben alle eigen doelstellingen. De bedoeling van het arrangement is nu het op gang brengen van een wisselwerking die voor alledrie de partijen meerwaarde heeft.

Effectiviteit van interventies

Om de effectiviteit van de interventies te onderzoeken zijn een groot aantal gegevens verzameld op de lijn input, proces, output, op de niveaus basisschool, leraar-in-opleiding en pabo. De arrangementen van drie verschillende pabo’s zijn onderzocht. Bij elke pabo zijn een wisselend aantal basisscholen en leraren-in-opleiding betrokken. De gegevens werden verzameld door middel van gestructureerde interviews, waarderend onderzoek – het zoeken en het versterken van oplossingen die in de kern van de organisatie reeds aanwezig zijn – en een reflectie-instrument voor leraren-in-opleiding.

Resultaat

Uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de leraar-in-opleiding inderdaad zijn eigen zijn eigen expertise op het gebied van ict en onderwijs meebrengt. Dit hadden we verwacht. Verrassend was de uitkomst dat de leraar-in-opleiding ook zijn eigen bekwaamheid om te veranderen inzet.

Deel deze ervaring