Home » Klantervaringen » Fins voorbeeld: succesvolle docentenstages bij Helicon

In Finland was het al heel normaal: om het onderwijs actueel te houden gingen docenten van het beroepsonderwijs gedurende een bepaalde periode op stage. Toen Theo Koolen, voormalig lid van het College van Bestuur van Helicon Opleidingen, een studiereis maakte, bedacht hij dat dit ook ontzettend goed zou zijn voor het (V)MBO in Nederland. Hij nam het initiatief om binnen Helicon ook docentenstages te gaan organiseren.

Marga Arts-Verhoeven, beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie bij Helicon en Rosie van Uden, senior trainer en adviseur bij Interstudie-NDO, waren als leden van de denktank vanaf het begin betrokken bij dit ambitieuze project. Hoe kon dit idee werkbaar gemaakt worden binnen een Nederlands (V)MBO dat te maken heeft met strenge regels? Drie jaar na de start blikken ze samen terug op een succesvol traject en een aanpak die inmiddels een vast onderdeel is van de ontwikkelmogelijkheden voor docenten binnen Helicon.

Verder dan de Finnen

“Ons plan ging verder dan de Finse aanpak”, vertelt Marga, “We namen ook de niet-beroepsgerichte vakken mee als Nederlands en Engels en wilden de docenten ook echt langere tijd ‘onderdompelen’ in het bedrijfsleven. Ze moesten het onderwijs even los kunnen laten en de stage er niet een beetje naast doen. En we besloten de trajecten heel nauw te begeleiden, onder meer met coaching. Daar heeft Rosie vanaf het begin op gehamerd”. Rosie: “We wilden echt dat de docenten het onderste uit de kan zouden halen van de stageperiode. Daarvoor was uiteraard het opstellen van een plan en het formuleren van doelen van belang, maar we besloten ook 3 coachingsmomenten in te plannen. Voor, tijdens en na de stage werden gesprekken gevoerd over wat de stage betekende en hoe het geleerde ingezet kon worden op de school. Daar zijn prachtige resultaten mee behaald!”

Doordachte stageplannen

Voordat een docent voor een periode van acht weken op stage gaat, moet er eerst een doordacht plan liggen. Hierin moet staan wat de docent wil leren, maar ook wat zijn vakgroep of de school er straks aan heeft én hoe de organisatie die de stageplek aanbiedt er beter van wordt. Het is altijd halen en brengen en de directie van de betreffende vestiging van Helicon en de projectleider van het project ‘docent op stage’ hebben het laatste woord. “De docentenstage is geen uitje’, zegt Marga nadrukkelijk. “Het is werken aan meerdere doelstellingen tegelijk en vaak op meer dan één plek werken. Het vraagt nogal wat van de docent en van de school, dus het moet ook iets opleveren.”

De resultaten

Mooie voorbeelden zijn er inmiddels genoeg. Marga en Rosie beginnen allebei te glimmen als ze vertellen over de mooie docentenstages die ze als coach hebben mogen begeleiden. Zo liep een docent stage bij een bedrijf dat outdoor activiteiten organiseert. Het resultaat was waardevolle input voor de nieuwe praktijk richting Recreatie. Want wat moeten leerlingen kunnen als ze straks bij zo’n organisatie willen gaan werken?

Een gymdocente liep stage bij de GGD en schreef naar aanleiding van haar ervaringen een beleidsplan  om bewegen en voeding integraal op te nemen in het curriculum. Ook de GGD werd er beter van want de gymdocente verzorgde voor de medewerkers die op scholen komen workshops over didactische vaardigheden. Want met welke werkvormen hou je een groep (V)MBO’ers langere tijd geboeid?

Helicon Opleidingen is de eerste onderwijsorganisatie die docentenstages zo uitgebreid en gedegen inzet. En dat vraagt natuurlijk nogal wat van de scholen. Rosie: “Terugkijkend kun je concluderen dat de opbrengsten van de docentstage vergroot kunnen worden als het explicieter als integraal onderdeel van de gesprekkencyclus wordt meegenomen. En als het terugkomt in de locatie- en teamdoelen. Maar dat vraagt wel het vanaf de start betrekken van directies en teamleiders bij zo’n prachtig aanbod!” Marga benadrukt hoe belangrijk het is dat de docenten gedurende de stageperiode echt los worden gemaakt van de school en hun dagelijks werk: “De docenten zijn allemaal zo betrokken en bevlogen, ze vinden het heel moeilijk om hun klassen even los te laten. Dat moet je dus heel goed voor ze regelen. Zo hebben we een traject georganiseerd waarbij 4 docenten achtereenvolgens op stage gingen en de stage vraag elke keer verdiept en aangescherpt werd. Voor die periode regelden we één vervanger, zodat de klassen niet steeds aan iemand anders moesten wennen.”

De vraag: ‘wat levert het op en hoe breng je je ervaringen over?’ staat altijd centraal in de aanpak van Helicon. Het delen van de ervaringen is dan ook een verplichting. En dat delen kan op meerdere manieren, variërend van bloggen tijdens de stage tot het presenteren van je bevindingen in de vakgroep of op een andere vestiging van Helicon.

Drie jaar aan docentenstages heeft Helicon het nodige opgeleverd. De opzet is wel aangepast, omdat docenten de oorspronkelijke ‘tien weken uit de klas’ te lang vonden. Ze kunnen nu kiezen: acht weken aaneen of twintig weken lang twee dagen per week stage lopen. “Maar helemaal los is altijd beter”, zeggen Marga en Rosie eensgezind, “Want als je zaken gelijktijdig laat lopen ligt de prioriteit van docenten toch altijd bij het onderwijs.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie of zelf ook aan de slag met docentenstages? Neem dan contact op met Rosie van Uden via e-mail

Deel deze ervaring