Home » Klantervaringen » Kennisintensiever werken in het beroepsonderwijs

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs verzocht Marant Interstudie een verkennend onderzoek te doen naar kennisintensivering en innovatiecompetenties bij instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kennisintensiever werken aanwenden

Het gaat hierbij om de vraag in welke mate de instellingen al kennisintensiever werken

  • als basis voor hun strategisch beleid,
  • voor het systematisch organiseren van innovaties
  • en voor het zichtbaar maken van de resultaten daarvan.

Vragen

Hierbij komen vragen aan de orde zoals:

  • Welke kennis/type informatie wordt verzameld?
  • Hoe wordt die kennis verzameld, hoe is het opbouwen van kennis georganiseerd en welke systemen spelen daarbij een rol?
  • Met welk doel wordt kennis verzameld (wat zijn de gebruikersdoelen)?
  • Hoe wordt kennis/informatie benut?
  • En tot welke effecten leidt dat, in het bijzonder als het gaat om het organiseren van innovatie?

Case-onderzoek

Gekozen is voor een case-onderzoek bij een drietal roc’s. Met deze instellingen en enkele experts is een analysekader en plan van aanpak per case afgesproken. Op basis hiervan vindt een analyse van documenten en systemen plaats en er wordt per instelling een aantal gesprekken gevoerd. In het eindrapport doen we op basis van de analyse van de drie cases uitspraken en suggesties voor verder onderzoek.

Deel deze ervaring