Home » Klantervaringen » Ouder-kindgesprekken op Michiel de Ruyterschool

Interview met leerkracht Janneke van Els over handelingsgericht werken en ouder-kindgesprekken.

Wat wilde je bereiken in je project?

Het doel was beter met ouders samen te werken ten behoeve van het leren van hun kind hier op school. Daarnaast wilden we de kinderen bewuster laten worden van hun leren. Dat ze weten wat goed gaat en minder goed, hoe dat komt, en wat ze kunnen doen om iets te leren.

Hoe ziet jullie werkwijze er concreet uit?

In alle ouder-kindgesprekken staan de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken centraal.

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (Noelle Pameijer)

1 – Onderwijsbehoeften staan centraal
2 – Het gaat om afstemming en wisselwerking
3 – De leerkracht doet ertoe
4 – Positieve aspecten zijn van groot belang
5 – We werken constructief samen
6 – Ons handelen is doelgericht
7 – De werkwijze is systematisch en transparant

We denken, praten en handelen vanuit dit concept. Daardoor wordt het herkenbaar voor ouders, kinderen en teamleden. Aan het begin van elk schooljaar hebben we een uitgebreid startgesprek met ouders. Een gesprek waarin ouders en leerkrachten om de beurt aan het woord zijn en allemaal vertellen over hun ervaringen met het kind. Leerkrachten vragen ouders hoe het kind zich thuis gedraagt en wat wel en niet werkt in de opvoeding. We benaderen ouders als deskundige en benutten hun expertise voor de aanpak van het kind op school. In dit gesprek bepalen we ook samen wat er naast de rapportgesprekken in februari en juni nodig is aan communicatie
en afstemming. Voor sommige kinderen en ouders betekent dit dat we tussentijds kindgesprekken en ouder-kindgesprekken voeren, gekoppeld aan de periode van werken in het groepsplan. Voor de diverse gesprekken hebben we formats ontwikkeld voor vragen aan ouders voorafgaand aan een gesprek en een kindplan, aangepast aan de onder-, midden- en bovenbouw. Al werkend passen we de formats aan.

Waar ben je trots op?

Wat ik niet verwacht had, en waar ik ongelooflijk trots op ben, is dat dit project door de hele school wordt gedragen. Iedereen ziet het belang van handelingsgericht werken en de gesprekken met ouders en kinderen. We staan achter de manier waarop we dat doen: we
hebben open en direct contact met ouders en kinderen, positieve verwachtingen en nemen ouders en kinderen heel serieus. Het kost veel tijd om allemaal volgens het concept van handelingsgericht werken te denken en te doen, maar het gaat steeds beter.

Wat kan nog beter?

We kunnen de gesprekken op grond van evaluaties nog een structurele plek geven in het onderwijs. Dat gaan we zeker doen. Het moeilijkste, maar tegelijkertijd ook het mooiste, is als kinderen zelf initiatief nemen tot een gesprek met een leerkracht. Dat gebeurt nu soms, maar dat zou in de toekomst heel gewoon moeten zijn.

Welke tips heb je voor andere scholen?

Het handelingsgericht werken biedt een prima kader om ouder- en kindgesprekken te voeren. Gebruik dit en werk het uit! Maak de werkwijze passend voor je eigen school zodat iedereen ermee kan werken en goede gesprekken kan voeren.

Wil je meer weten over hoe je de ouderbetrokkenheid op jouw school
kunt vergroten?

Neem contact op met Saskia van Dongen via s.vandongen@marant.nl, 06 330 370 82.

Deel deze ervaring