Home » Klantervaringen » Schoolleider van Betekenis: Rachelle van Kouwen

Om je een indruk te geven van de opleiding Schoolleider 3.0 (of Schoolleiders van Betekenis), laten we graag een van de oud-studenten, Rachelle van Kouwen, aan het woord. Zij is inmiddels een jaar gediplomeerd Schoolleider van Betekenis.

Mijn eerste jaar als schoolleider zit erop. Een bizar eerste jaar wel te verstaan, waarin ik direct beproefd werd op de vele facetten die het leiderschap met zich meebrengt. Mijn missie daarin is ervoor zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en dat begint bij écht gezien en gehoord worden. In mijn jarenlange ervaring als leerkracht merkte ik dat ik op microniveau en voor een te kort tijdsbestek iets kon betekenen voor mijn leerlingen en alles wat met hen verbonden was. Ik miste in veel gevallen een doorgaande lijn of ervoer dat deze te kort en te leerkrachtafhankelijk was. Hierom heb ik ook jaren als bouwcoördinator op verschillende scholen gewerkt om mijn steentje bij te dragen op een wat groter niveau, maar nog bleef dat voor mijn missie ontoereikend. De stap naar het schoolleiderschap was dan ook een logisch gevolg, al vond ik het wel een spannende! Als schoolleider heb ik de touwtjes in handen om samen met de teamleden, ouders/verzorgers en stakeholders voor de leerlingen op onze school, OBS Op Koers in het mooie Varsseveld en Sinderen, het verschil te kunnen maken. Samen willen we de brede ontwikkeling van de in totaal 240 leerlingen op een zo goed mogelijke wijze te ondersteunen, volgen en prikkelen.

De kern van mijn vak zit ‘m in het écht zien en horen van mijn medewerkers, om ook hen te sterken in hun ‘zijn’, hun persoonlijk leiderschap, om hun ontwikkeling in het vakmanschap en de algehele schoolontwikkeling te optimaliseren ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Daar komt bij dat ik vol enthousiasme en vanuit een gedegen onderwijskundige visie in goed contact wil staan met de leerlingen, ouders en verzorgers en de stakeholders die allen op hun beurt ook een belangrijke bijdrage leveren aan de algehele ontwikkeling van onze (toekomstige) leerlingen.

Ik werk veelal met de focus op het primaire proces en ben voortdurend samen met het team bezig om het onderwijs te optimaliseren en onze gezamenlijke en gedragen idealen “Op Koers eigen” te maken. Ons Waarom, onze kernwaarden en het stellen van de vraag “waarom doen we wat we doen” zijn hierbij leidend. Ook de stem van de leerlingen en ouders en verzorgers vind ik hierbij van groot belang. Hiervoor worden dan ook allerlei momenten gecreëerd en dit wordt ook door hen als heel positief ervaren.

Vanuit het team, leerlingen, ouders en verzorgers en stakeholders krijg ik met name terug dat ze het fijn vinden dat er openheid en transparantie in de communicatie is, dat ik zoveel oog en oor voor eenieder heb, dat mijn enthousiasme aanstekelijk werkt, er weer meer stappen gezet worden, gewerkt wordt aan vernieuwing, waardoor de school weer meer op de kaart komt te staan.

Iedereen voelt zich ook steeds meer welkom op Op Koers. Als ik op school aanwezig ben, sta ik iedere ochtend en middag aan het schoolplein om alle leerlingen persoonlijk bij hun naam welkom te heten of een fijne middag te wensen. Dat is voor zowel de leerlingen als voor mij keer op keer een feestje! Ook vind ik het een mooi moment om een praatje te maken met enkele ouders en verzorgers, dat zorgt voor verbinding.

Ik hoop dan ook dat leerlingen na hun schooltijd op de scholen waar ik als schoolleider werkzaam ben positief terugkijken op hun algehele ontwikkeling, omdat ze zich gezien en gehoord hebben gevoeld door het gehele team en hierdoor optimaal van het onderwijs hebben kunnen profiteren en met name trots zijn op hun persoonlijke ontwikkeling die ze hebben door kunnen maken door de driehoek kind-ouder/verzorger-school.

De opleiding bij MijnID heeft mij heel veel gebracht. Ik heb door de leerzame colleges, de literatuur, het portfolioleren en het samenwerkend leren in verschillende samenstellingen en het werk op mijn leerwerkplekken handvatten gekregen voor de focus die ik vanuit mijn persoonlijk leiderschap als schoolleider aanneem en hoe ik deze realiseer. Ik liep al jaren met verschillende idealen rond, maar heb door de focus die ik hierbij nu aangebracht heb meer rust gevonden om deze stap voor stap aan te kunnen pakken.

Die rust heb ik door de opleiding ook gevonden bij het zoeken van de juiste plek waar ik als schoolleider van betekenis kon zijn. Waar ik voorafgaand aan de opleiding enkel een plek als schoolleider zocht, heb ik gedurende de opleiding mijn eigen betekenis voor het onderwijs nog explicieter kunnen maken en dat veranderde mijn zoektocht. Ik ben op zoek gegaan naar een bestuur waarin ook ik mij gezien en gehoord voel, een bestuur waarbij ik het gevoel heb dat zij passen bij mijn onderwijskundige visie en waar ik mij op persoonlijk en onderwijskundig vlak optimaal verder kan ontwikkelen. Ik ben erg blij dit gevonden te hebben bij Paraat scholen.

Rachelle van Kouwen

Deel deze ervaring