Home » Klantervaringen » De waarde van bestuurlijke schaal

De Onderwijsraad heeft het adviesbureau Marant Interstudie gevraagd een casestudie te verrichten naar de praktijk van interne organisatiemodellen en verhoudingen tussen de verschillende partijen binnen onderwijsinstellingen. Het gaat daarbij om instellingen in alle sectoren, van primair onderwijs tot hoger beroepsonderwijs. Vanuit Marant Interstudie hebben Frans de Vijlder en Dorine Bakker meegewerkt aan deze casestudie.

Tien instellingen

Om een voldoende breed palet aan casuïstiek op te bouwen zijn in totaal tien instellingen geselecteerd. Sommige van deze instellingen zijn al eerder in opdracht van de Onderwijsraad beschreven in de studie Groot groeien in het onderwijs. De nadruk lag in deze eerste studie echter op de vraag waarom en op welke manier deze instellingen zo sterk zijn gegroeid, niet op de vraag hoe zij vorm geven aan de combinatie van lokale zelfstandigheid enerzijds en eenheid en centrale aansturing anderzijds. Deze laatste vraag wordt in de studie De waarde van bestuurlijke schaal wel behandeld.

Resultaten

Het analysekader gaat uit van vijf centrale onderzoeksvragen, die betrekking hebben op het huidige bestuursmodel, strategische motieven, procesdynamiek en effecten, leermomenten en toekomstperspectief, en de instellingsgegevens. De resultaten uit het onderzoek geven een beeld van de motieven voor en effecten van keuzes voor een intern bestuursmodel en de ontwikkelingen en vraagstukken die hieruit voortvloeien.

De publicatie is hier te lezen en te downloaden: De waarde van bestuurlijke schaal

Deel deze ervaring