Home » Medewerkers » Alisa Driehuis

Alisa Driehuis

Orthopedagoog a.driehuis@marant.nl 06 823 694 89

Alisa Driehuis is orthopedagoog bij Marant. Ze onderzoekt en begeleidt kinderen met lees- en spellingproblemen.

Tijdens de behandelingen creëert Alisa een veilige omgeving voor het kind. Dit doet zij door goed naar het kind te luisteren, aan te sluiten bij de interesse van het kind en te zorgen voor genoeg succeservaringen.

Alisa is enthousiast en betrokken. Met haar enthousiasme probeert zij kinderen te motiveren. Daarnaast laat zij kinderen op hun gemak voelen door haar rustige en open houding.

Tijdens het geven van de dyslexiebehandelingen vindt Alisa het belangrijk om voor elk individueel kind te kijken wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, met als doel het zelfvertrouwen en leesplezier te vergroten. Een goede samenwerking met ouders en school kan hierin niet ontbreken.