Home » Medewerkers » Anne van der Meer

Anne van der Meer

Orthopedagoog en diagnost a.vandermeer@marant.nl 06 330 372 81

Anne van der Meer is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Ze ondersteunt en adviseert scholen, ouders en kinderen op het gebied van dyslexie, dyscalculie en leerproblemen. Daarnaast werkt ze als diagnost op het gebied van ‘gedrag’ en ‘leren en studeren’.

Anne is betrokken en toegankelijk. Zij hanteert een positieve, oplossingsgerichte aanpak die gericht is op groei. Anne streeft ernaar om leermoeilijkheden om te zetten in mogelijkheden. Zij stimuleert de inzet van de sterke kanten en kwaliteiten van het kind en laat kinderen actief meedenken over oplossingen.

Een goede samenwerking tussen school, ouders en het kind is volgens Anne onmisbaar. Door leerproblemen inzichtelijk te maken en goed naar alle betrokkenen te luisteren komt ze tot passende oplossingen. In behandeltrajecten werkt Anne actief met het kind en zijn of haar omgeving samen om leerplezier, motivatie en succeservaringen op school te bewerkstelligen.

Anne hecht waarde aan continue ontwikkeling van kennis en kwaliteit op het gebied van dyslexie, dyscalculie en leerproblemen. Zij levert een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de dienstverlening binnen de Behandelpraktijk en werkt samen met collega’s aan innovatieprojecten.