Home » Medewerkers » Ellen Aerts-Crommentuijn

Ellen Aerts-Crommentuijn

Orthopedagoog e.aerts@marant.nl 06 237 397 34

Ellen is orthopedagoog bij Marant. Als dyslexiebehandelaar helpt ze kinderen het geheim van het lezen en spellen te ontdekken.

Binnen een dyslexiebehandeling heeft Ellen niet alleen tijd voor de behandeling op zich, maar ook voor het kind zelf. Ze kijkt naar hoe het met een kind gaat en zal de behandeling daar altijd op afstemmen.

Ondanks dat kinderen met dyslexie lezen en spelling lastig vinden, kan Ellen ervoor zorgen dat ze na een behandeling lachend de deur uitgaan. Ellen is empathisch en zal altijd proberen om situaties van verschillende kanten te bekijken, zodat een passende oplossing kan worden gevonden. Volgens Ellen zijn humor, plezier, warmte en liefde kerningrediënten voor een geslaagde dag.