Home » Medewerkers » Gerben Overweg

Gerben Overweg

Adviseur EduService g.overweg@marant.nl 06 330 370 75

Gerben Overweg is adviseur bij Marant EduService. Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitlenen van educatief materiaal. Daarbij adviseert hij leerkrachten, directies en schoolteams bij het implementeren van dit materiaal in hun dagelijkse lesaanbod. Hij is gespecialiseerd in het aanbod voor de bovenbouw, met name op het gebied van natuur & milieu en wetenschap & technologie.

Gerben heeft jarenlang ervaring in de bovenbouw van de basisschool. Daarnaast werkt hij al jaren in de advisering op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. Hij kan goed inschatten waar de vraag van een klant ligt en dan een passend praktisch advies geven. Hij heeft oog voor het totale takenpakket van een leerkracht en kan haalbare oplossingen aandragen, die zo mogelijk gerelateerd zijn aan meerdere vakgebieden.

Gerben is een doener; een man van de praktijk, maar kan ook vakoverstijgend denken. Hij verbindt partijen en ondersteunt daarbij graag het onderwijsveld. Daarnaast is hij een optimist, maar ook een realist. Gerben is kritisch en oprecht. Hij probeert meer leerkrachten en kinderen naar buiten te krijgen en ze te interesseren voor de natuur en de wetenschap.