Home » Medewerkers » Imie Turkesteen – de Ruyter de Wildt

Imie Turkesteen – de Ruyter de Wildt

Orthopedagoog i.turkesteen@marant.nl 06 116 294 45

Imie Turkesteen is orthopedagoog bij Marant Behandelpraktijk. Het helpen van kinderen met dyslexie en het beantwoorden van schoolvragen rondom leerlingen behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden. Ook kun je haar aan de telefoon te spreken krijgen tijdens het telefonisch spreekuur. Imie beantwoordt dan allerlei vragen van ouders, leerkrachten en intern begeleiders.

Om een zo passend mogelijk advies te kunnen geven, denkt Imie mee en verzamelt zij informatie van alle betrokken partijen rondom een kind. Natuurlijk wordt het kind daarbij niet overgeslagen!

Imie hecht veel belang aan betrokkenheid en respect. Ze heeft een rustige, open houding, waardoor ze al snel een vertrouwd persoon is. Vanuit die vertrouwensrelatie zoekt zij samen naar de manier om het beste van een kind naar voren te laten komen.