Home » Medewerkers » Jan Groensmit

Jan Groensmit

Senior adviseur j.groensmit@marant.nl 06 227 951 63

Jan Groensmit is senior adviseur, trainer, opleider en onderwijskundig coach bij Marant Interstudie. Zijn expertise ligt op het gebied van onderwijskunde, pedagogiek, didactiek en gebruik van ICT.

Jan is waardevol als sparringpartner en intermediair bij de implementatie van veranderingsprocessen. Zijn oriëntatie is vooral procesgericht. Hij begeleidde verschillende trajecten, waaronder:

  • Pedagogisch-didactische trajecten in het MBO en HBO
  • Het opzetten van een zorgstructuur
  • Het coachen van leidinggevenden (direct en via een open traject ‘Eigen leiderschap’)
  • De ondersteuning van docenten bij het omgaan met ‘lastige’ leerlingen
  • Professionalisering van docenten in hun rol als LC en LD

De rol die Jan tijdens een opdracht vervult, verschilt. De ene keer is hij coach, dan weer kritische vriend, extern voorzitter of projectleider. Hij werkt zich snel in op de gevraagde terreinen en levert bijdragen mede vanuit de netwerken die hij heeft opgebouwd. Voor het werk van een harde, confronterende interim-manager is Jan niet de aangewezen persoon. Hij focust op leren van binnenuit en wil mensen daarom graag op een prettige manier in beweging krijgen.

Als intermediair is Jan altijd op zoek naar de verbinding, bijvoorbeeld die tussen docent en leerling. Jan is vooral in de wat zwakkere leerling geïnteresseerd. Hoe kunnen docenten goed aansluiten om optimaal leren mogelijk te maken? Jan is erg mens- en relatiegericht. Hij straalt rust uit en kan door zijn toonzetting goed aansluiten bij zowel groepen als individuen. Zo kan hij bijdragen aan hun verdere ontwikkeling.