Home » Medewerkers » Jan Klein

Jan Klein

Integraal onderwijsbemoeier j.klein@marant.nl 06 441 933 54

Jan Klein is een relationele onderwijsbemoeier. Hij spreekt, verbindt en begeleidt zowel schoolleiders in opleiding als directeuren die zich willen professionaliseren. Ook werkt hij aan visie- en communicatietrajecten, samen met schoolteams en directeuren.

Jan voert het gesprek met schoolleiders en bestuurders om scholen en stichtingen beter te leren kennen. Hij luistert naar schoolleiders en scholen om hen vanuit hun eigen verhaal en betekenis in hun kracht te zetten. Vragen als: Wie ben jij? Wat is jouw passie? en Waartoe bestaat jouw school? zijn hem uit het hart gegrepen. Hij begeleidt en adviseert scholen graag om dat te ontdekken. Vervolgens maakt hij de unieke merkwaarde van de school zichtbaar als een duidelijk beeldmerk. Zo kan een school zich onderscheiden en hebben ouders en leerlingen een duidelijk beeld waarvoor ze kiezen. Dat is Jans passie. Zijn missie is pas geslaagd als scholen en schoolleiders ontdekken wat hun betekenis is en wat het effect daarvan is op hun omgeving.

Jans overtuiging is dat ieder mens een eigen uniek verhaal heeft. Dat kenmerkt hun doen en laten. Openheid daarover naar elkaar toe verrijkt, geeft betekenis en verbinding: ruimte om vanuit een ander perspectief naar elkaar te kijken en elkaars kracht te ontdekken. Dan gaan mensen elkaars verschillen zien als aanvullingen. Een krachtige impuls op weg naar een professionele leergemeenschap. En dat komt de kinderen ten goede! Voor Jan is dat de uiteindelijke drijfveer: scholen begeleiden om kinderen in hun te kracht te zetten, op weg naar een prachtige samenleving, waar verschillen aanvullingen zijn.

Hij is op zijn best als mensen zich ten volle laten kennen. Wanneer ze hun eigen “merk”-waardigheid laten zien en congruent in wat ze zijn, zeggen en doen! Daarbij wil hij prikkelen, altijd vasthoudend en een tikkeltje eigenzinnig zijn.

Artikelen van Jan Klein