Home » Medewerkers » Laura Rigterink

Laura Rigterink

Orthopedagoog l.rigterink@marant.nl 06 827 205 52

Laura Rigterink is orthopedagoog en behandelaar dyslexie bij Marant Behandelpraktijk. Ze ondersteunt kinderen met leerproblemen door middel van behandelingen gericht op lezen en spellen.

Kenmerkend voor Laura is haar inlevingsvermogen en zorgzaamheid. Dit zet ze in om een veilige en fijne leeromgeving te creëren voor ieder kind. Hierbinnen staan de belevingswereld van het kind, succeservaringen en leesplezier centraal.

Volgens Laura is een goede samenwerking tussen school, ouders en kind onmisbaar in een succesvolle behandeling. Ze luistert naar de mogelijkheden van alle betrokkenen en denkt actief mee. Op deze manier werkt Laura gedurende het hele traject actief met het kind en zijn of haar omgeving samen om de gestelde doelen te behalen.

In de behandeling vindt Laura het belangrijk om niet in problemen te denken, maar in mogelijkheden. Door deze oplossingsgerichte manier van werken stimuleert ze dat kinderen hun kwaliteiten in leren zetten, regie krijgen over hun eigen leerproces en vergroot ze hun zelfvertrouwen.