Home » Medewerkers » Lia van Vliet

Lia van Vliet

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen l.vanvliet@marant.nl 06 330 578 94

Lia van Vliet is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij Marant Behandelpraktijk. Ze biedt onderwijsondersteuning en begeleiding aan zowel de school, de ouders als de zieke leerling.

Samen met alle betrokkenen (school, ouders, leerling en alle andere professionals) zoekt Lia naar een vorm van passend onderwijs voor de zieke leerling. Bij het zoeken naar een oplossing gaat ze uit van de vraag van de school, de leerling en van de mogelijkheden van de leerling. Het gaat altijd om maatwerk, waarbij Lia veel profijt heeft van haar jarenlange ervaring.

Lia is empatisch, flexibel, creatief, heeft medische kennis en kennis van wet- en regelgeving rondom ziekte en onderwijs. Rekening houdend met de beperkingen die de leerling op dat moment heeft, activeert ze de leerling om weer met school bezig te zijn. Gedurende de begeleiding houdt ze contact met alle betrokkenen en informeert hen over de voortgang.

Het standpunt van Lia is dat de gezondheid van de zieke leerling voorop staat en school op de tweede plaats komt. Toch ziet ze dat leerlingen, als ze langere tijd ziek thuis zijn, graag met school bezig zijn. Voor de leerling betekent school toekomstperspectief en contact met leeftijdsgenoten. Samen met alle betrokkenen zoekt ze daarom graag naar een passende oplossing voor de leerling voor tijdelijk onderwijs thuis of in het ziekenhuis.