Home » Medewerkers » Lida Beers

Lida Beers

Senior adviseur l.beers@marant.nl 06 204 212 03

Lida Beers is selectie- en assessmentadviseur bij Marant. Haar werkzaamheden liggen op het snijvlak van loopbaan- en leiderschapsontwikkeling.

Hoge eisen aan de leiding

Er worden op dit moment hoge eisen gesteld aan het leiderschap van scholen. Nadat eerder voor het beroep van leraar het Leraar Register werd ingericht, komen de voorwaarden voor goed leiderschap nu tot uitdrukking in de Beroepstandaarden voor schoolleiders. Voor het PO en VO zijn deze standaarden al geformuleerd, voor het MBO zijn ze nog in ontwikkeling

Lida Beers volgt deze ontwikkelingen op de voet: “Het onderwijs heeft ambitieuze mensen nu hard nodig. Daarom help ik besturen van scholen bij het aanjagen van die ambitie bij hun medewerkers.”

Toetsen en benoemen

Lida is in haar werk altijd bezig met de vragen Waar zit het talent? en Wat moet er nog verder ontwikkeld worden? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft ze gevalideerde toetsinstrumenten ter beschikking. Daarnaast geeft ze advies over de ontwikkeling en benoembaarheid van schoolleiders. Lida: “Bij deze trajecten is de opdrachtgever nauw betrokken. Ik ga uitvoerig met ze in gesprek: wat is er op organisatieniveau nodig om mensen bij hun ontwikkeling te kunnen faciliteren?

Verder helpt Lida benoemingsadviescommissies bij het formuleren van selecterende vragen, en geeft ze samen met teamleiders vorm aan LC/D benoemingsprocedures. Voor schoolleiders PO die op dit moment niet geregistreerd kunnen worden omdat zij niet aan de opleidingseisen voldoen, biedt Marant binnenkort een geaccrediteerd assessment en een geaccrediteerd EVC.

Opmerkelijke resultaten

Een traject waar Lida met trots op terugkijkt, is de co-creatie met de schoolleiding van het Jan Arentszcollege in Alkmaar. “De afdelingsleiders hebben portfolio’s gelezen en lesbezoeken afgenomen, wij hebben tests ingezet en een praktijksimulatie. Samen voerden we de ontwikkelgesprekken. Het resultaat was opmerkelijk; de portfolio’s wonnen aanzienlijk aan kwaliteit en de assessments gaven voldoende aanknopingspunten voor de ontwikkeladviezen. Na twee jaar constateerden we een opvallende en aanstekelijke energie om ook in de praktijk echt met de ontwikkeladviezen aan de slag te gaan!”

Voor een aantal andere scholen was Lida betrokken bij de benoeming van aankomend schoolleiders. Ze nam na de selectieprocedure ontwikkelassessments af en schreef op basis daarvan een voorstel voor een management development traject. Voorbeelden daarvan zijn:

  • het Start Bekwaamheids Traject van de Stichting Carmel College
  • het MD traject van het Rijn IJssel College.