Home » Medewerkers » Liesbeth Crajé-Tilanus

Liesbeth Crajé-Tilanus

Orthopedagoog en scientist practitioner l.tilanus@marant.nl 06 116 294 36

dr. Liesbeth Crajé-Tilanus is orthopedagoog en scientist practitioner bij Marant. Ze onderzoekt de effecten van de vergoede dyslexiezorg en geeft workshops en vakbijeenkomsten aan orthopedagogen/psychologen om wetenschappelijke bevindingen te ‘vertalen’ naar de praktijk.

Liesbeth is gedreven en heeft passie voor haar vak. Ze heeft een grote liefde voor de wetenschap en de praktijk. Vol overgave buigt ze zich over wetenschappelijke vraagstukken en zoekt ze de verbinding tussen onderwijs, zorg en wetenschap. Hierbij maakt ze continu de vertaalslag naar de praktijk. Wat betekenen onderzoeksresultaten voor kinderen met dyslexie en wat heeft de praktijk nodig? Liesbeth is de bedenker concrete producten, waaronder het geheugenspel Dizzy en het dyslexiekinderboek Een kroon voor een kanjer.

In de omgang is Liesbeth een echte teamplayer. Ze past haar jarenlange ervaring in de (top)sport nu toe in haar werkende leven: jezelf dwingen tot een maximale prestatie, jezelf meer dan 100% inzetten, elkaar versterken en jezelf soms wegcijferen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Wetenschappelijk onderzoek

Liesbeth zette onder supervisie van de Radboud Universiteit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op onder 122 kinderen mét en 108 kinderen zónder dyslexie. Hierin zoekt ze naar kenmerken van kinderen met dyslexie. Op welke vaardigheden valt een kind uit, en welke daarvan zijn trainbaar? Ze bekijkt ook hoe met die vaardigheden wordt omgegaan in de dyslexiebehandelingen van Marant.

Resultaten

Op 4 november 2019 is Liesbeth aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op haar onderzoek naar de effecten van de behandelingen binnen de (vergoede) dyslexiezorg. Op basis van inzichten in het proefschrift wordt het belang van goede basisvaardigheden voor lezen en spellen benadrukt. Door aspecten van de klinische behandelaanpak te integreren in het onderwijs zullen naar verwachting in de toekomst minder kinderen doorstromen naar de dyslexiezorg.

Kijk voor meer informatie, het gehele proefschrift, de Nederlandse samenvatting en meer op marant.nl/wetenschap.

Artikelen van Liesbeth Crajé-Tilanus