Home » Medewerkers » Maria Verduijn – Jansen

Maria Verduijn – Jansen

Orthopedagoog m.verduijn@marant.nl 06 317 949 35

Maria Verduijn – Jansen is orthopedagoog en dyslexiebehandelaar bij Marant Behandelpraktijk. Ze helpt kinderen met dyslexie om hun lees- en spellingontwikkeling te verbeteren en heeft daarnaast aandacht voor het emotioneel welbevinden van het kind. In dit proces zorgt ze voor een passende afstemming met ouders en school.

Maria werkt vanuit een persoonlijke benadering en biedt een luisterend oor waardoor kinderen zich snel op hun gemak zijn en er een mooie samenwerking ontstaat.

In haar werk straalt Maria rust, flexibiliteit en betrouwbaarheid uit. Ze gaat samen met het kind op zoek naar de best passende werkwijze om eruit te halen wat er in zit.

Dankbaarheid, eerlijkheid, respect en professionaliteit zijn kernwaarden in het leven van Maria. Door op een eerlijke en respectvolle wijze samen met kinderen te kijken naar wat hun sterke kanten zijn en hoe ze deze vaardigheden in kunnen zetten, ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen waardoor ze ook hun zwakkere kanten durven te tonen. Al deze vaardigheden maken wie je bent en als je dat accepteert (en respecteert) kan er samen gewerkt worden aan een optimale ontwikkeling.