Home » Medewerkers » Marijntje van Gennip

Marijntje van Gennip

Orthopedagoog m.vangennip@marant.nl 06 222 872 24

Marijntje van Gennip is orthopedagoog bij Marant. Ze behandelt kinderen met lees- en/of spellingproblemen.

Een van Marijntjes sterkste punten is haar enthousiasme. Ze helpt graag anderen en zet zich volledig in voor dingen die ze leuk en belangrijk vindt. In haar werk kan Marijntje goed luisteren en is ze erg geduldig.

Marijntje creëert graag een veilig klimaat voor de leerlingen. Ze vindt het fijn als de leerlingen zich op hun gemak voelen zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast zet Marijntje zich altijd in om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Op die manier kunnen de leerlingen succeservaringen op doen die bijdragen aan de leesmotivatie en het leesplezier.

Voor Marijntje is ‘plezier’ heel belangrijk. Voor haarzelf, maar ook voor de kinderen die ze behandelt. Als je plezier hebt in wat je doet, straal je dit ook naar anderen uit. Marijntje hoopt dit plezier ook uit te stralen naar de leerlingen, zodat zij het leuk vinden om samen aan de opdrachten te werken.