Home » Medewerkers » Mariska van der Vliet-de Keizer

Mariska van der Vliet-de Keizer

Orthopedagoog-generalist / regiebehandelaar m.dekeizer@marant.nl 06 101 745 17

Mariska van der Vliet-de Keizer is orthopedagoog-generalist bij Marant Behandelpraktijk. Ze is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele dyslexieproces; van de screening van het dossier van een kind tot het einde van de laatste behandelperiode. Mariska begeleidt dyslexiebehandelaars om de begeleiding van kinderen zo optimaal mogelijk vorm te geven, waarbij de motivatie en het (lees)plezier van de kinderen voorop staat.

Door haar jarenlange ervaring binnen de onderwijspraktijk als leerkracht binnen het reguliere en speciaal basisonderwijs, maar ook als orthopedagoog/leerlingbegeleider vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst, heeft Mariska een brede kennis ontwikkeld rondom het diagnosticeren en behandelen van kinderen met leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, faalangst en ODD. Ze is ook een ervaren trainer en heeft veel workshops verzorgd.

Dyscalculie (rekenproblemen)

Mariska is ook zeer actief betrokken bij het vormgeven van het beleid rondom dyscalculie, het ERWD-protocol en de uitvoer van dyscalculieonderzoeken. Ook is ze lid van de landelijke taakgroep Dyscalculie van de NVO. Mariska deelt haar kennis op rekengebied graag binnen scholen met leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers, zodat zij weer goed aan kunnen sluiten bij de specifieke rekenbehoeften van kinderen. Dit kan zijn om een individueel kind te helpen, maar ook in de vorm van scholing voor een team. Ook wordt de kennis en expertise van Mariska rondom gedragsproblemen ingezet bij de hulpvragen die bij de Behandelpraktijk binnen komen, waarbij zij een actieve rol vervult van aanmelding tot behandeling.

Denken in mogelijkheden

In het contact met kinderen, ouders, leerkrachten en collega’s staat bij Mariska het vertrouwen in de mogelijkheden en de kracht van de ander centraal. Je kunt vaak meer dan je soms zelf denkt. Juist het zichtbaar maken van die kracht en het nauwkeurig aansluiten bij wat iemand al kan, zorgt voor positieve veranderingen én vooruitgang.

BIG-nummer

Het BIG-nummer van Mariska is 39926940631.