Home » Medewerkers » Marjolein Nijsse

Marjolein Nijsse

Orthopedagoog M.Nijsse@marant.nl 06 33 05 78 78

Marjolein Nijsse is orthopedagoog bij Marant. Zij begeleidt kinderen met dyslexie door wekelijks met hen te oefenen met lezen en spelling.

Marjolein is geduldig en vriendelijk. Ze begrijpt dat het lezen en spellen voor het kind moeilijk kan zijn en wil hen graag daar in ondersteunen. Ze sluit daarbij aan bij wat het kind nodig heeft.

Bij de individuele behandelingen moet er hard gewerkt worden, maar Marjolein zorgt voor een prettige werksfeer. Door het geven van complimenten en het zorgen voor succeservaringen verhoogt ze het zelfvertrouwen van het kind, wat juist bij de dyslexietrajecten van belang is.

Een doel bereik je zelden alleen. Daarom wil Marjolein graag samenwerken met de school en de ouders. Ook vraagt ze de leerling mee te denken in wat er kan helpen om bijvoorbeeld met meer plezier te lezen. Samen zorgen we ervoor dat de dyslexiebehandelingen hun positieve uitwerking niet missen!