Home » Medewerkers » Myrthe van den Blink

Myrthe van den Blink

Adviseur m.vandenblink@marant.nl 06 113 023 24

Myrthe van den Blink is trainer en adviseur bij Marant Interstudie. Ze werkt met zij-instromers in het beroepsonderwijs en met docenten en teams in het VO, MBO en HBO. Pedagogisch, didactisch en professioneel handelen in je klas, team en schoolorganisatie staan hierin centraal. Daarnaast houdt Myrthe zich graag bezig met het (her)ontwerpen en (door)ontwikkelen van curricula, leertrajecten en toetsing.

Myrthe is een betrokken, enthousiaste en analytische trainer en adviseur. Ze heeft een frisse blik op onderwijsprocessen en werkt zeer praktijkgericht. Myrthe vindt het belangrijk om onderwijs zo betekenisvol en activerend mogelijk in te richten, waarbij de gewenste (toets)resultaten niet uit het oog worden verloren. Dit doet ze door stevige en activerende inhouden aan te bieden met oog voor het individuele leerproces en het gezamenlijke doel.

Om te leren is er volgens Myrthe ruimte nodig om te oefenen, succeservaringen op te doen en om fouten te maken. Hiervoor is een veilig leer- en werkklimaat nodig. Myrthe’s grote kracht is om dit klimaat te scheppen, zodat er veiligheid is om te experimenteren en feedback te ontvangen. Het uiteindelijke doel is dat docenten optimaal kunnen leren van en met elkaar, zodat onderwijs met vernieuwde kwaliteit ontwikkeld kan worden.

De uitspraak “Een school moet geschikt worden gemaakt voor het kind en niet het kind voor de school” van A.S. Neill is voor Myrthe een belangrijke pijler voor de onderwijswereld.  Haar grootste drive ligt bij het begeleiden en ondersteunen van docenten en teams om ervoor te zorgen dat ze het beste uit zichzelf en hun team kunnen halen.

Artikelen van Myrthe van den Blink