Home » Medewerkers » Ria Wassenaar

Ria Wassenaar

GZ-psycholoog r.wassenaar@marant.nl 0481 43 93 00

De kern van mijn activiteiten bestaat uit het leveren van een bijdrage aan een kwalitatief goede leerlingenzorg binnen scholen. Daartoe komt mijn jarenlange ervaring met onderwijs vanuit de onderwijsbegeleiding (in de regio Arnhem e.o.) goed van pas.

Passend onderwijs

Het onderwijs heeft zich sterk ontwikkeld, gericht op een doorgaande leerlijn en op aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen, kortom onderwijs op maat / passend onderwijs. Dat is geen eenvoudige opdracht voor de onderwijsgevenden, die dit waar moeten maken: de leer- en gedragsproblematiek kan complex zijn;  ouders kunnen  hun zorgen en belangen mondig behartigen; en daarnaast is de onderwijsstructuur en de jeugdzorg voortdurend aan verandering onderhevig.

Vak

Als externe adviseur kan ik mijn expertise als GZ-psycholoog/ orthopedagoog inzetten, waarbij het schoolnabij kunnen werken, in een  professionele relatie met de betrokkenen, dichtbij het primaire proces en de directe werkuitvoering een meerwaarde oplevert: aansluiten bij de vraag en afstemmen op mogelijkheden en situatie, met als inzet, dat alle betrokkenen tot hun recht komen, aangesproken worden op hun eigenheid en kracht , met acceptatie van kwetsbaarheid en grenzen. Een prachtig vak en boeiend werk!

Expertise

Op dit moment ben ik voor de uitvoering van deze werkzaamheden gedetacheerd bij een schoolbestuur. Daarnaast ben ik binnen Marant verbonden aan  de behandelpraktijk en als hoofdbehandelaar betrokken bij de begeleiding van dyslexiebehandelaars. Ik ben aanspreekbaar op: consultatieve leerlingbegeleiding, (handelingsgerichte ) psychodiagnostiek ( dyslexie, (hoog-) begaafdheid, leer- gedragsstoornissen, ADHD, ASS/ PDD-Nos enz.) observatie in de klas bij gedragsproblemen.