Home » Medewerkers » Roza Papenborg

Roza Papenborg

Orthopedagoog r.papenborg@marant.nl 06 300 443 59

Roza Papenborg is dyslexiebehandelaar bij Marant Behandelpraktijk. Ze ondersteunt kinderen met dyslexie bij het leren lezen en spellen.

Roza is betrokken, gedreven en heeft een open houding. Ze stimuleert kinderen om het beste uit zichzelf halen. Dit doet ze in een veilige, vertrouwde omgeving, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Doordat Roza zelf dyslexie heeft, kan ze zich goed inleven in de kinderen die zij behandelt. Ze wil een voorbeeld zijn voor deze kinderen. Roza laat kinderen zien dat je, ondanks dyslexie, veel kunt bereiken. Hiervoor heb je zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen nodig. Dat wil Roza de kinderen tijdens de dyslexiebehandelingen meegeven, naast de extra hulp op het gebied van lezen en spelling. Ze laat kinderen succeservaringen opdoen en zien dat oefenen zin heeft.

Een goede samenwerking tussen het kind, de ouders, de leerkracht(en) en de dyslexiebehandelaar vind Roza belangrijk. Op deze manier ontstaat er een optimale leersituatie voor het kind en kan het kind het beste uit zichzelf kan halen. Samen staan we sterk!