Home » Medewerkers » Sanne Kokkeler

Sanne Kokkeler

Adviseur s.kokkeler@marant.nl 06 573 274 18

Sanne Kokkeler is adviseur bij Marant Interstudie. Ze bedenkt graag nieuwe, creatieve en innovatieve ideeën die ze vervolgens ook tot uitvoering brengt. Met al haar enthousiasme stort ze zich vol op (ingewikkelde) vraagstukken. Ze neemt hierin mensen gemakkelijk mee. Sanne is gedreven en zet op een natuurlijke manier met humor een kritische noot neer.

Sanne legt gemakkelijk contact met anderen en geeft door spiegelende vragen inzicht in persoonlijke drijfveren en vraagstukken. Ze zet een veilig klimaat neer waarin iedereen zich kan laten horen. Teamprocessen doorziet ze snel.

In haar rol als adviseur begeleidt Sanne onderwijsprofessionals bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs. In haar aanpak staat het optimaliseren van het onderwijs voor alle kinderen centraal. Je kunt hierbij denken aan innovatietrajecten, visieontwikkeling en het implementeren van onderwijskundige en didactische principes als onderzoekend en ontwerpend leren. Ze werkt graag met het ontwerpproces ‘Design Thinking’. Sanne begint met het zoeken naar het ‘waarom’ en gaat vervolgens samen op zoek naar het ‘hoe’ en het ‘wat’.

Sanne hecht veel waarde aan ‘zien en gezien worden’. Ieder kind en iedere volwassene heeft zijn eigen talent en moet de kans krijgen om dit te ontdekken, te ontwikkelen en te kunnen laten zien. Door te kijken en daadwerkelijk te zien kun je dit proces mogelijk maken. En wie geniet er niet van om op die manier gezien te worden?! Dat is voor Sanne genieten: jezelf kunnen zijn en stralen.

Artikelen van Sanne Kokkeler