Home » Medewerkers » Sanne Leijzer

Sanne Leijzer

Orthopedagoog s.leijzer@marant.nl 06 300 250 01

Sanne Leijzer is dyslexiebehandelaar bij Marant Behandelpraktijk. Ze begeleidt kinderen met dyslexie door middel van individuele behandelingen op school. Ook onderhoudt ze contact met de ouders en leerkrachten van het kind.

Sanne heeft een rustige, geduldige en positieve houding. Dit in combinatie met haar enthousiasme en spontaniteit zorgt ervoor dat kinderen zich vertrouwd voelen om bij haar aan tafel plaats te nemen.

Sanne hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering; ze vindt het belangrijk om in de dyslexiebehandeling aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en probeert de motivatie van hen te verhogen door eveneens aan te sluiten bij hun persoonlijke interesses.

Het is voor Sanne belangrijk dat kinderen (meer) zelfvertrouwen en plezier krijgen in het lezen en spellen. Dat doet ze door in overleg met de kinderen behandelingsdoelen op te stellen welke aansluiten bij hun individuele behoeften, door middel van positieve bekrachtiging en door te zorgen voor succeservaringen, zodat de kinderen meer gaan geloven in hun eigen kwaliteiten. Tot slot vindt Sanne het belangrijk dat er tijdens de dyslexiebehandeling ruimte is voor plezier!