Home » Medewerkers » Sophie Pannekeet

Sophie Pannekeet

Orthopedagoog s.pannekeet@marant.nl 06 820 660 26

Sophie Pannekeet is orthopedagoog bij Marant. In de behandelingen die zij geeft, ondersteunt ze kinderen met lees- en spellingsproblemen.

Een rustige maar betrokken houding is kenmerkend voor Sophie. Door te luisteren en te kijken naar wat een kind echt nodig heeft, zorgt ze ervoor dat iedere behandeling afgestemd wordt op de behoeften van het kind.

Door het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving laat Sophie kinderen zich op hun gemak voelen. Bovendien laat ze kinderen succeservaringen opdoen, waarmee ze ervoor zorgt dat kinderen (weer) meer plezier en zelfvertrouwen krijgen in het leren. Dit doet Sophie door aan te sluiten bij de interesses van het kind en door verschillende werkvormen tijdens de behandelingen af te wisselen.

Sophie haalt graag het beste in ieder kind naar voren, waardoor ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Eerlijkheid en wederzijds vertrouwen zijn hierbij sleutelwoorden. Verder vindt Sophie het belangrijk om zorgvuldig te werken om zo tot het beste resultaat te komen.