Home » Medewerkers » Tineke Boekhorst

Tineke Boekhorst

Senior adviseur t.boekhorst@marant.nl 06 330 370 67

Tineke Boekhorst is adviseur/trainer bij Marant Interstudie. Ze geeft trainingen en cursussen aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten onderbouw van de basisschool. Daarnaast begeleidt ze leidsters en leerkrachten in hun onderwijspraktijk, waarbij ze regelmatig gebruik maakt van video.

Tineke is gespecialiseerd in VVE-programma’s, spel, executieve functies, taal en rekenen, ouderbetrokkenheid en kindvolgsystemen. Ze vindt het belangrijk dat jonge kinderen veel kunnen spelen, ontdekken en onderzoeken en dat de volwassenen hen daarin begeleiden.

Haar ervaring als pedagogisch leidinggevende in de kinderopvang kan Tineke meenemen in haar begeleiding en trainingen. Ze kan goed luisteren naar de leidsters en leerkrachten en weet zo hun vertrouwen te winnen. Daarnaast is ze altijd op zoek naar de sterke kant van een leidster of leerkracht. Ze weet daardoor de cursisten op hun mogelijkheden en talenten aan te spreken en hun professionaliteit te versterken.

Artikelen van Tineke Boekhorst