Home » Nieuw in ons aanbod: Rekenroute SpelBoxen

Nieuw in ons aanbod: Rekenroute SpelBoxen

Datum: 30 maart 2021

Eduservice heeft bij de nieuwe methode Rekenroute diverse spelboxen ontwikkeld.

De methode Rekenroute (Malmberg) is speciaal ontwikkeld voor kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is. Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Daarnaast is Rekenroute geschikt voor kinderen die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen.

Rekenroute bestaat uit:

 • Leerlijn voor leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven
 • Handleiding met didactiek en instructie
 • Werkboekjes per domein, voor het werken op een eigen leerlijn of inzetbaar tijdens de extra rekentijd.

Wat is een Rekenroute SpelBox?

Een uitleenbare standaard-leskist met diverse materialen om spelenderwijs aan de slag te gaan op het gebied van een specifiek rekendomein.

Wat zit er in een Rekenroute SpelBox?

 • Een informatiemap
 • Een handleiding en werkboekje van de methode Rekenroute
 • Diverse spellen
 • Zo mogelijk buitenspelmateriaal
 • Andere ondersteunende materialen

Doel van Rekenroute SpelBox

 • Oefenen van rekendomeinen / doelen door middel van ondersteunende spelmaterialen, voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Automatiseren van rekenvaarvaardigheden op rekendomeinen, voor alle leerlingen.
 • Extra verdiepen / oefenen van executieve functies, voor leerlingen die meer aankunnen.

Hoe en voor wie?

 • Remedial Teaching voor individuele leerling of groepje
 • Groepsgewijs inoefenen van leerstof passend bij domein (bijvoorbeeld via circuit)
 • Oefenen van executieve functies voor individuele leerling of groepje

Inspiratiemiddag

Zodra de maatregelen versoepeld zijn, organiseren we een inspiratiemiddag met als thema: ‘Versterk je rekenonderwijs met rekenspellen’.

Reserveer een Rekenroute Spelbox

Onze koerier rijdt weer volgens planning. Bekijk en reserveer de Rekenroute Spelboxen hier en klik links in het scherm op ‘Rekenkisten’. Ander passend materiaal kun je via deze link reserveren.

Verrijkingsmaterialen

Het aanbod op ons ‘Talentenplein’ is fors uitgebreid. Niet alleen met werkboekjes en nieuwe methodieken, maar ook met splinternieuwe strategische en coöperatieve spellen. Deze materialen zijn ook aanvullend in te zetten bij (schoolbrede) thema’s. Kom gerust, op afspraak, eens een kijkje nemen of neem contact met ons op voor meer informatie!

Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.