Home » Opleidingen » Basiscursus VVE Actief Betrokken

Basiscursus VVE Actief Betrokken

 • Type Training
 • Groepsgrootte In overleg
 • Aantal bijeenkomsten 11
 • Kosten In overleg
/5
Gem. uit ervaringen

De basiscursus VVE Actief Betrokken schoolt pedagogisch medewerkers in het versterken van hun kennis en vaardigheden met als doel de brede ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Hierbij staat onderzoekend en ontdekkend leren centraal. Verschillende onderwerpen die van belang zijn om in het VVE goed vorm te geven komen aan bod, zoals spelbegeleiding, een rijke speelleeromgeving en doelgericht werken aan taal en rekenen. Hierbij kijken we vanuit de breinprincipes (zintuiglijk rijk, emotie, focus, herhaal, emotie en voortbouwen) naar je aanbod.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Doelstelling

Tijdens deze training leer je om je aanbod zo rijk mogelijk te maken, zowel voor kinderen met VVE-indicatie als voor de hele groep. Het gaat daarbij niet alleen om activiteiten die je aanbiedt, maar bijvoorbeeld ook de inrichting van je ruimte, je eigen handelen en de samenwerking met ouders. Aan het eind van de training ben je in staat om kritisch naar je handelen en je aanbod te kijken en het telkens opnieuw aan te passen aan de behoeftes van de kinderen in je groep.

Inhoud

In de training komt het volgende aan bod:

 • VVE en werken vanuit breinprincipes
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Spelen in een rijke speelleeromgeving
 • EF en spelbegeleiding
 • Groepsorganisatie en VVE
 • Doelgericht werken en taal
 • Taal en interactief voorlezen
 • Doelgericht werken en rekenen
 • Interactievaardigheden
 • Samenwerken met ouders

Werkwijze

De training bestaat uit 11 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de scholingsbijeenkomsten krijg je theorie aangeboden en ga je zelf actief aan de slag. Na elke bijeenkomst maak je een praktijkopdracht, waarbij de kennis uit de bijeenkomst toegepast wordt in je dagelijkse praktijk. Daarnaast bevat de training een intakegesprek en twee coachingsbezoeken op de werkvloer, waarbij een door jou gekozen onderwerp uit de training centraal staat.

Bewijs van deelname

Je ontvangt een certificaat als je minimaal bij 90% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest en aan de praktijkopdrachten hebt voldaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van Het Jonge Kind via jongekind@marant.nl.

Deel deze opleiding