Home » Opleidingen » Basistraining Vier VVE

Basistraining Vier VVE

 • Type Training
 • Groepsgrootte Max. 16 personen
 • Aantal bijeenkomsten 12 + 10 uur coaching
 • Kosten In overleg
4.7/5
Gem. uit 37 ervaringen

Met de Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijg je als pedagogisch medewerker een stevige basis in het pedagogisch-didactisch handelen. Dit is belangrijk omdat je als pedagogisch medewerker vanaf het begin een grote invloed hebt op de ontwikkeling van jonge kinderen. Je begeleidt en stimuleert de ontwikkeling en het leren; dit is zeker belangrijk voor kinderen met risico op onderwijsachterstanden. Je leert in de Basistraining VVE goed naar kinderen te kijken en aansluitend passende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo maak jij het verschil!

De Basistraining VVE biedt een goede startkwalificatie voor VVE en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Doelstelling

De basistraining Vier VVE is een basistraining van 12 dagdelen.

Na het volgen van deze training:

 • weet je dat spel een bron is van leren en ontwikkelen;
 • weet je hoe je kunt aansluiten bij wat kinderen willen en kunnen;
 • kun je kansen zien en benutten om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling;
 • kun je het spel van kinderen verdiepen en verrijken;
 • kun je reflecteren op eigen handelen en vervolgacties plannen en uitvoeren;
 • kun je handelingsgericht en doelgericht observeren en begeleiden.

Inhoud

In de Basistraining VVE staan veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse routines centraal. Je leert om vanuit deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen. Uitgangspunten zijn de (brede) ontwikkeling van jonge kinderen en jouw rol als beroepskracht daarbij.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • speelleeromgeving
 • dagprogramma en groepsmanagement
 • interactievaardigheden
 • taal: gesprekjes voeren en beginnende geletterdheid
 • rekenen
 • motoriek
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • beeldende ontwikkeling
 • spel en buitenspel
 • observeren
 • opbrengstgericht werken
 • ouderbetrokkenheid

Werkwijze

De basistraining Vier VVE  bestaat uit 12 bijeenkomsten training en 10 uur coaching per persoon. De coaching is afgestemd op de behoefte en vraag van de individuele deelnemer.

Tijdens de scholingsbijeenkomsten krijg je nieuwe informatie gepresenteerd en ga je zelf actief aan de slag. Tussen de bijeenkomsten door voer je praktijkopdrachten uit en houd je een portfolio bij.

Praktisch

De training wordt geven op aanvraag en kan worden uitgevoerd op locatie. De groepsgrootte is maximaal 16 personen.

Certificering

Je ontvangt een landelijk erkend certificaat als aan de voorwaarden is voldaan. Je bent dan startbekwaam om op een VVE-locatie te werken. Tevens heb je toegang tot een verkorte VVE-programmatraining (koptraining) in de programma’s Uk & Puk, Kaleidoscoop, Startblokken en Piramide.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van Het Jonge Kind via jongekind@marant.nl.

Deel deze opleiding