Home » Opleidingen » Bouw! interventieprogramma implementeren op school

Bouw! interventieprogramma implementeren op school

/5
Gem. uit ervaringen

Wat is Bouw!?

Bouw! is een uniek en effectief computergestuurd interventieprogramma om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief te helpen. Het programma wordt naast bestaande methodes ingezet en is bedoeld voor kinderen uit (midden) groep 2 tot en met groep 4. Het voorkomt in sommige gevallen leesproblemen bij risicokinderen. Met behulp van het programma Bouw! en een tutor (een ouder, grootouder, vrijwilliger of een leerling uit groep 7/8) kunnen leerlingen extra inoefenen en herhalen op hun eigen tempo. De oefeningen zijn door Masterplan Dyslexie op zorgniveau 3 ingeschaald en daarmee bruikbaar om de hardnekkigheid van leesproblemen in kaart te brengen. In het programma zelf zijn instructies opgenomen voor de tutor.

Bouw! Effectiviteit

Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor zeer effectief is. Leerlingen die het programma volgen, maken een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroep. Daarnaast helpt Bouw! onnodige diagnoses van dyslexie te voorkomen. In veel regio’s wordt daarom de samenwerking met de gemeente om deze reden gezocht; er wordt meer en meer ingestoken op een preventieve aanpak, zodat er minder kinderen in de vergoede dyslexiezorg terecht komen.

Bouw! Implementeren

Bouw! is het meest succesvol wanneer het goed geïmplementeerd wordt op school. De gecertificeerde begeleiders van Marant kunnen uw school helpen bij de implementatie. Deze implementatie kan naar wens van de school en/of bestuur worden ingevuld. Hierbij kunt u denken aan:

  • Voorlichting over Bouw!
  • Signaleren en screenen van risicoleerlingen
  • Opleiden van tutoren
  • Voorlichting aan ouders
  • Tussentijdse en eindevaluatie
  • Aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs

Bouw! Aanschaf en Korting

Kiest u voor Bouw!, dan koopt u een jaarabonnement per school en een gebruikerslicentie per leerling. Marant kan scholen die starten met Bouw! 10% korting bieden op de kosten in het eerste jaar voor het schoolabonnement en de leerlingenlicenties. Het is natuurlijk mogelijk om met alle scholen van een bestuur het programma te gaan gebruiken. Uit de praktijk blijkt dat in veel regio’s ook de samenwerking met de gemeente wordt gezocht om een implementatietraject te bekostigen, bijvoorbeeld via een subsidieregeling of innovatiebudget.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Bouw! of wat Marant of het gebied van Bouw! voor uw school(organisatie) kan betekenen? Neem dan contact op met Cor Bakker, e-mail, 06 526 701 34.

Deel deze opleiding