Home » Opleidingen » Cursus formatief evalueren voor het PO

Cursus formatief evalueren voor het PO

  • Type Training
  • Duur 4 bijeenkomsten
4.7/5
Gem. uit 13 ervaringen

Wat is formatief evalueren en differentiëren?

Formatief evalueren is het verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie door leerlingen en leerkrachten tijdens het leerproces om te bepalen waar leerlingen staan in hun leerproces, naar welke leerdoelen zij toewerken en hoe zij die leerdoelen kunnen bereiken. Middels differentiëren kan je aansluiten op de leerdoelen en leerbehoeftes van de leerling.

Uit onderzoek blijkt dat differentiëren en formatief evalueren hele effectieve methodes zijn om motivatie, eigenaarschap en leeropbrengsten van leerlingen te vergroten. Als schoolleider heb je hier een sleutelrol in: je kunt differentiëren en formatief evalueren implementeren met een teambrede aanpak in een cursus. Tijdens deze cursus maakt het gehele team kennis met de ins en outs van deze didactische aanpak. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De theorie achter formatief evalueren en praktische handreikingen om te differentiëren en formatief te evalueren
  2. Ontwerpen van een les(sen)serie vanuit deze didactische principes met als doel om deze uit te proberen in de praktijk.
  3. Coaching on the job door een collega en door een trainer.
  4. Evaluatie leerproces en het aanscherpen van de ontworpen les(senserie).

Hoe krijg je de ontwikkeling van jouw leerling beter in beeld?

Als leerkracht valt het niet mee om van alle leerlingen in de klas een beeld te krijgen waar ze staan in hun leerproces. Ook leerlingen vinden het vaak moeilijk om aan te geven hoe ver ze zijn. Formatief evalueren en differentiëren zijn krachtige tools waarmee je samen in beeld kunt brengen waar een leerling staat ten opzichte van de leerdoelen die hij/zij wil bereiken. Het maakt gebruik van de principes Feed Up, Feedback en Feed Forward van John Hattie.

Tijdens deze cursus formatief evalueren gaan we met het gehele team uitdiepen wat de ontwerpprincipes van formatief evalueren zijn. We geven tools en voorbeelden hoe formatief evalueren en differentiëren toegepast kunnen worden in de lessen en we gaan met elkaar in gesprek over wat er bewust dan wel onbewust al gebeurt rondom dit onderwerp. Tijdens deze cursus werken we met duo-leren. Dit betekent dat de teamleden elkaars lessen observeren en elkaar feedback geven rondom differentiëren en formatief evalueren. Daarnaast ontvangen de teamleden van de trainer feedback gericht op dit onderwerp. De cursus wordt afgesloten met een “afsluitingsmarkt”, met als doel om de diverse leerprocessen rondom dit thema met elkaar uit te wisselen en de teamleden elkaar te laten inspireren en samen te leren.

Aan het einde ontvangt iedereen een certificaat.

Doel

Na afloop van de cursus differentiëren en formatief evalueren kan het teamlid:

  • Beter en gemakkelijker differentiëren: beter aan kunnen sluiten bij waar leerlingen staan in hun leerproces door het leveren van maatwerk
  • De lestijd effectiever in kunnen delen, omdat het leertraject op het bereiken van leerdoelen is ingesteld
  • Formatief evalueren als theorie meteen toepassen in de praktijk, aangezien er tijdens deze cursus aan een lesplan wordt gewerkt

Doelgroep

Leerkrachten uit het basisonderwijs (PO).

Praktisch

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 12 personen.

Werkwijze
Dit is een teamgericht maatwerktraject. De gehele training bestaat standaard uit 4 bijeenkomsten. We maken deze training samen met de schoolleider op maat, afhankelijk van de ontwikkeling waar de school zich in bevindt.

Locatie, data en tijd
De locatie, datum en tijd wordt in overleg vastgesteld.

Prijs
De kosten van dit teamtraject hangen af van het uiteindelijke maatwerktraject. Voor meer informatie neem contact op via interstudie@marant.nl of via onze adviseurs (zie hieronder voor contactgegevens).

Meer informatie en aanmelden

Neem gerust contact op met de trainer voor meer informatie en aanmelden:

Deel deze opleiding