Home » Opleidingen » Cursus formatief toetsen

Cursus formatief toetsen

 • Type Cursus
 • Duur 4 dagdelen
4.7/5
Gem. uit 48 ervaringen

Inleiding

Als docent valt het niet mee om van alle leerlingen in de klas precies te weten waar ze staan in hun leerproces. Ook leerlingen vinden het vaak moeilijk om aan te geven in hoeverre ze de stof echt beheersen. Het cijfer dat een leerling voor een toets haalt is wel een meting, maar geeft geen inhoudelijke feedback over wat de leerling wel of niet geleerd heeft. Formatief evalueren is een krachtig instrument om samen (cijferloos) in beeld te brengen waar een leerling staat ten opzichte van de leerdoelen. Het maakt gebruik van de principes Feed Up, Feedback en Feed Forward van John Hattie.

Formatief evalueren kan omschreven worden als het verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie door leerlingen en docenten tijdens het leerproces. Hiermee kun je bepalen waar leerlingen staan in hun leerproces, naar welke leerdoelen zij toewerken en hoe zij die leerdoelen kunnen bereiken. Dit vergroot het eigenaarschap en de motivatie van leerlingen en stelt de docent in staat om op maat zijn les bij te stellen om de leerdoelen te kunnen bereiken.

Doelgroep

Docenten met een onderzoekende houding die een scherper beeld willen krijgen van wat de leerlingen leren in de les.

Doelstelling

Tijdens deze cursus van vier bijeenkomsten ligt de nadruk op het direct uitproberen van de theorie in je eigen lespraktijk. Ook werk je samen en reflecteer je met collega’s. Je gaat onderzoeken wat de ontwerpprincipes en succescriteria van formatief toetsen zijn. Je leert hoe je (met behulp van tools en voorbeelden) formatief evalueren kunt toepassen in je les. Ook ga je met elkaar in gesprek over wat je zelf wellicht al onbewust doet rondom dit onderwerp. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, te inspireren, feedback te geven en samen te leren. Op het einde van deze cursus ga je naar huis met een lesaanpak die je zelf hebt ontworpen, getest en verbeterd.

Na afloop van de cursus kun je:

 • De ontwerpprincipes van formatiel evalueren toepassen in je eigen lespraktijk.
 • Beter en gemakkelijker differentiëren: door het feedback-moment weet je beter waar leerlingen staan in hun leerproces en wat ze nodig hebben.
 • Je lestijd effectiever inzetten, omdat je beter kunt inspelen op hiaten in het leerproces van de leerlingen.

Inhoud

In deze cursus komt het volgende aan bod:

 • Het verschil tussen summatief en formatief toetsen
 • Het toepassen van de processtappen van formatief evalueren
 • Invulling geven aan de rollen voor docent en (mede-)leerling
 • Werken vanuit leerdoelen met succescriteria die de leerlingen (her)kennen
 • Good practices en tools
 • Zelf een lesontwerp ontwerpen, uittesten, bijstellen en opnieuw experimenteren in je klas
 • Feedback geven op drie niveaus

Werkwijze

Naast het opdoen van theoretische kennis ga je ook experimenteren in je eigen les. Je leert een les of lessenserie te ontwerpen volgens de ontwerpprincipes van formatief evalueren en gaat deze uittesten in je klas. Vervolgens bespreken we samen de ervaringen. Aan de hand van je eigen feedback en die van je collega’s formuleer je verbeteracties om opnieuw aan de slag te kunnen met je leerlingen. Na de tweede experimenteerronde formuleer je jouw persoonlijke leeropbrengst.

Praktisch

Cursusleider

Regina Reiniers, senior trainer/adviseur bij Marant Interstudie.

Prijs

De training bestaat uit vier dagdelen. Bij 8 tot en met 14 deelnemers wordt er één trainer ingezet. De prijs per deelnemer is dan €495. Bij meer dan 15 deelnemers wordt er een 2e trainer ingezet. Vraag hiervoor een offerte op.  De locatie van de training is in beide gevallen op de eigen school. De prijs is inclusief reader en materialen.

Optioneel

 • De training kan uitgebreid worden met lesbezoeken bij de cursisten. De cursisten krijgen dan persoonlijke feedback op de manier waarop zij formatieve evaluatie inzetten.
 • Het is mogelijk om de training op een externe locatie plaats te laten vinden. In dat geval komen er locatiekosten bij.
 • Indien de training op de eigen school is, gaan we ervan uit dat er geen catering nodig is. Mocht de training op een andere locatie plaatsvinden, dan komen er cateringkosten bij.

Offerte op maat

Wil je weten wat de precieze kosten zijn voor jouw team of school, afgestemd op jouw wensen? Neem dan gerust contact op met Regina Reiniers via r.reiniers@marant.nl of 06 330 578 75.

Deel deze opleiding