Home » Opleidingen » De Mangrove

De Mangrove

 • Type Meerdaagse
 • Duur 2x 24 uur
 • Kosten €1.295,- per etmaal
Direct aanmelden Download brochure
/5
Gem. uit ervaringen

Sinds 2008 organiseren wij samen met Bettina Willemsen leiderschapsretraites voor ervaren bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs. Dit doen wij onder de naam Mangrove-verdiepingsetmalen.

‘Een Mangrove’ is een tropisch vloedbos. Een bos dat bij hoogwater gedeeltelijk overspoeld wordt met zeewater. In de veilige beschutting van de mangrovewortels en brakke grond, waar het zoet en het zout elkaar raakt, staat de tijd stil en ontstaan broedplaatsen boordevol nieuw leven.’

Dat is precies wat er gebeurt tijdens de verdiepingsetmalen: in een veilige setting verdiepen en verrijken deelnemers hun leiderschap. Tijdens de verdiepingsetmalen leren zij van elkaar en delen persoonlijke thema’s die raken aan ieders leiderschap.

Programma

 • De bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats in een inspirerende omgeving, van 16.00 uur op de eerste dag tot 16.00 uur de volgende dag.
 • Het eerste etmaal heeft een autobiografisch karakter. Levensverhalen geven bedding aan ingebrachte thema’s en de wijze waarop we erover spreken en ze zorgen voor een persoonlijke relatie tussen de deelnemers.
 • Een lange wandeling is een vast en gewaardeerd onderdeel van het programma.
 • De agenda van een etmaal is thematisch en open.
 • De thema’s nodigen uit om de hectiek van het dagelijkse bestaan op afstand te beschouwen. Voorbeelden zijn: ‘sturen in een complex krachtenveld’ of ‘werken met de onderstroom in organisaties’.
 • Voorafgaand aan een etmaal bereiden we samen met telkens één van de deelnemers een thematisch paper voor dat alle deelnemers uitdaagt tot reflectie op de eigen werkcontext, op overtuigingen, normen en waarden.
 • De bijeenkomsten zijn uiteraard vertrouwelijk.
 • Twee maal per jaar start een nieuwe groep.
 • In een Mangrovegroep is ruimte voor maximaal zes deelnemers.
 • De kosten zijn € 1.295 (all-in) per persoon per etmaal.
 • U ontvangt jaarlijks een bewijs van deelname.

Doelgroep

De Mangrove is er voor bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs die van tijd tot tijd met gelijkgestemden in een vergelijkbare positie willen reflecteren op aansprekende thema’s. Een Mangrove-groep bestaat uit maximaal zes bestuurders en/of leidinggevenden in het onderwijs die diepgang zoeken en graag inspireren en geïnspireerd worden.

Wij stellen de groepen met veel zorg samen, want als u deelneemt aan De Mangrove verdiepingsetmalen dan gaat u voor een langere periode een commitment aan. Zo wordt een organische ontwikkeling in de groep mogelijk. Ervaringen van deelnemers laten zien dat inspirerend en geloofwaardig leidinggeven staat of valt met bewustzijn van eigen mogelijkheden en beperkingen. Deelnemers zijn sterk genoeg om elkaar, in een veilige situatie, de eigen creatieve twijfel toe te vertrouwen.

De deelnemers van elke groep komen uit een vergelijkbare onderwijssector en geven leiding op hetzelfde niveau. Zo zijn er groepen van bestuurders, directeuren, rectoren en locatiedirecteuren.

Reflectie van een Mangrove-deelnemer

André Dokman, directeur-bestuurder van het Futura College in Woerden: Wat maakt deelname aan de Mangrove dan zo bijzonder?

Het is een bron van:
inspiratie
antwoorden en van nieuwe vragen.
inzichten waarom je in je professie handelt zoals je dat doet
alternatieven over hoe je het anders kunt doen.

Het is een verleiding om paden te verkennen die je niet zo vaak betreedt,

Het is een etmaal …
met veel humor
van “even weg” van de dagelijkse praktijk

soms ook een etmaal van hoofdpijn omdat je zo de diepte in gaat.

Praktisch

Download hier de flyer.

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met
Jan van Leeuwen, adviseur bij Marant Interstudie. 06 204 197 40 of via e-mail e-mail, of Harry Jansen, adviseur bij Marant Interstudie. 06 204 197 04 of via e-mail e-mail.

De verdiepingsetmalen van ‘De Mangrove’ zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO en VO. Dit houdt in dat ‘De Mangrove’ gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Wilt u meer weten over netwerkorganisatie De Mangrove of wilt u meer ervaringen van deelnemers lezen? Kijk dan op de website van De Mangrove www.demangrove.nl.

Deel deze opleiding