Home » Opleidingen » De Vreedzame School

De Vreedzame School

/5
Gem. uit ervaringen

Wat is De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School ziet de klas en de school als een leefgemeenschap. Daarbinnen:

 • worden kinderen gehoord en gezien
 • krijgen ze een stem om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen
 • voelen ze zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap
 • staan ze open voor de verschillen tussen mensen

Doelgroep

Voor PO (groep 8 heeft aan aangepast programma), VVE en SBO

Inhoud

De lessenserie voor groep 1 t/m 7 bestaat uit 38 lessen. Het basiscurriculum is verdeeld over de volgende zes blokken:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming
 • We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar – communicatie
 • We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit

Groep 8 heeft een aangepast programma (o.a. een apart blok over afscheid nemen). Bovendien is er een apart programma voor VVE en de peuterspeelzaal. Voor het SBO zijn er aanpassingen gemaakt op het basisschoolprogramma.

Implementatie en programma van De Vreedzame School

De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode, maar werkt aan een perfect pedagogisch klimaat in de klas en school.  Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn op school. Daarom is invoering van de Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen.

Programma

Maatwerk is altijd mogelijk. Het standaardprogramma voor het tweejarig invoeringstraject ziet er zo uit:

In het eerste invoeringsjaar:

 • Vijf teambijeenkomsten
 • Vijf stuurgroepbijeenkomsten
 • Klassenbezoeken
 • Optioneel ouderbijeenkomst

In het tweede invoeringsjaar:

 • Twee of drie teambijeenkomsten
 • Mediatorentraining
 • Drie tot vier stuurgroepbijeenkomsten

Meer informatie

Marant Interstudie heeft gecertificeerde trainers die nauw samenwerken met de makers van De vreedzame school. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelyn Weltevrede.

Deel deze opleiding