Home » Opleidingen » De Kleine Kapitein – executieve functies bij jonge kinderen

De Kleine Kapitein - executieve functies bij jonge kinderen

 • Groepsgrootte Max. 16 personen
 • Studiebelasting 10 uur
 • Aantal bijeenkomsten 4
 • Kosten In overleg
4.4/5
Gem. uit 16 ervaringen

Iedereen kent ze wel, die kinderen die niet op hun stoel kunnen blijven zitten, telkens voor hun beurt spreken en snel afgeleid zijn. Of kinderen die niet weten wat ze moeten doen. Vaak zijn dit erg leuke, creatieve en energieke kinderen, maar ze zijn snel afgeleid en af en toe behoorlijk impulsief.

Recente ontwikkelingen in de psychologie en hersenonderzoek laten zien dat zaken zoals geconcentreerd werken en uitstellen van behoefte, te maken hebben met een reeks onderliggende vaardigheden. En deze vaardigheden lijken zelfs belangrijker voor het voorspellen van schoolsucces dan IQ!

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor: leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren, pedagogisch medewerkers, zorgcoördinatoren en managers in de kinderopvang.

Doelstelling

De Kleine Kapitein is een basistraining van vier dagdelen die pedagogisch medewerkers en leerkrachten leert de ontwikkeling van executieve functies bij jonge kinderen (2,5 tot 6 jaar) te ondersteunen en stimuleren.

Opbrengst

 • Je weet wat executieve functies zijn en waarom deze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen;
 • Je kunt een plan opstellen om de executieve functies van een kind te versterken;
 • Je hebt geoefend met het uitvoeren van een individueel plan;
 • Je kunt een plan opstellen om de executieve functies van een groepje te versterken;
 • Je hebt ervaring opgedaan met het uitvoeren van een (groeps)plan.

 

Inhoud

In de training komt het volgende aan bod:

 • Wat zijn executieve functies en wat is zelfsturing?
 • Waarom zijn executieve functies zo belangrijk?
 • Observeren van zelfsturende vaardigheden
 • Het verband tussen spel en executieve functies
 • Het stellen van passende doelen om de executieve functies te versterken
 • Hoe kun je zelfsturende vaardigheden ondersteunen en stimuleren?
 • Een individueel casus uitwerken en uitvoeren
 • Een groepscasus uitwerken en uitvoeren
 • Autonomie van het kind

 

Praktisch

Werkwijze

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Tijdens de scholingsbijeenkomsten krijg je nieuwe informatie gepresenteerd en ga je zelf actief aan de slag. Tussen de bijeenkomsten door voer je praktijkopdrachten uit. Je observeert een kind, stelt een plan op om de executieve functies te versterken en voert deze uit. Ook maak je een plan met betrekking tot een lastige situatie in je groep en voer je deze uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video.

De training wordt geven op aanvraag en kan worden uitgevoerd op locatie. De groepsgrootte is maximaal 16 personen.

Certificering

De deelnemers ontvangen een landelijk erkend certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • voldoende aanwezigheid
 • opdrachten goed uitgevoerd

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van Het Jonge Kind via jongekind@marant.nl.

Deel deze opleiding