Home » Opleidingen » Leergang Eigen Leiderschap

Leergang Eigen Leiderschap

 • Duur 1,5 jaar
 • Type Leergang
 • SBU 124
Direct aanmelden
4.5/5
Gem. uit 24 ervaringen

Intro

Als schoolleider heeft u een uitdagende en complexe baan. De verwachtingen zijn hoog en de doelen ambitieus. U staat midden in de organisatie, werkt met en voor mensen, maar u staat soms ook alleen. De leergang Eigen Leiderschap is een time out in de drukke dagelijkse werkzaamheden. Er wordt stilgestaan bij de vraag ‘Wat voor leider ben ik nou eigenlijk en wat voor leider wil ik zijn?’. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe u uw leiderschap effectiever kunt maken ten dienste van uw school en van het onderwijs. En omdat het niet alleen om inzichten en kennis draait, werkt u in deze leergang ook aan een ‘doorbraakinterventie’ in uw eigen school: daadwerkelijk het verschil maken als (school)leider.

Programma

Tijdens de leergang Eigen Leiderschap werkt u in een groep van 8 – 15 schoolleiders intensief samen. De groep wordt ingericht als een professionele leergemeenschap, waarin de leden als elkaars ‘critical friend’ fungeren. Naast een individueel leerspoor (uw eigen professionalisering), is er een collectief leerspoor waarvoor maatschappen van 2-4 deelnemers gevormd zullen worden, en een praktijkleerspoor waarbinnen u een concreet resultaat binnen uw eigen school(organisatie) realiseert.

De leergang bestrijkt een periode van 1,5  jaar en bestaat uit:

 • Een intake, eventueel aangevuld met een ontwikkelassessment
 • 5 reflectieconferenties
 • Een doorbraakproject, waarbij u met uw eigen teamleden en andere betrokkenen een vraagstuk en/of het realiseren van doelstellingen op stichtings-, school- of locatieniveau aanpakt
 • Maatschapbijeenkomsten, waar u (onder begeleiding van een van onze adviseurs) met andere schoolleiders de voortgang van uw doorbraakproject bespreekt
 • 2 individuele voortgangsgesprekken
 • Een eindassessment
 • Een afsluitend individueel gesprek waar het leerproces en het resultaat daarvan met de begeleider vanuit de opleiding wordt besproken. U ontvangt daar ook het certificaat en aanvullende adviezen en suggesties voor verdere professionele ontwikkeling.

De totale studiebelasting is 280 uur (het equivalent van 10 ECTS).

Doelgroep

Geregistreerde schoolleiders die – al dan niet in het kader van de herregistratie – in hun loopbaan op een punt zijn aangekomen waarop ze tijd en aandacht voor het vergroten van de effectiviteit van hun Leiderschap willen nemen. Enerzijds voor zichzelf, anderzijds zeker ook voor de gehele school(organisatie).

Resultaat

 • U hebt zicht op uw eigen drijfveren, overtuigingen en gewoontes, en daarmee op uw eigen effectiviteit. Na de leergang hebt u uw zelfvertrouwen verder uitgebouwd om vrijmoedig en sterker in de rol van schoolleider te (blijven) staan
 • Overeenstemming in denken, willen, voelen en handelen
 • Effectiever inzetten van uw eigen energie
 • Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van leiderschap, van uzelf en van anderen in de school(organisatie)
 • Handvatten om het verschil te maken in de eigen onderwijsorganisatie (en daarbuiten)
 • Een netwerk van lerende collegae
 • Een concreet resultaat in de eigen praktijk als uitkomst van het doorbraakproject

Schoolleidersregister PO

De Leergang Eigen Leiderschap is gecertificeerd bij het Schoolleidersregister PO.

Meer weten en aanmelden

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met de coördinator en trainer van deze leergang Jan van Leeuwen (j.vanleeuwen@marant.nl / 06 204 197 40) of met trainer Dorine Bakker (e-mail / 06 555 414 45).

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau Marant Interstudie via interstudie@marant.nl of 0481- 439377.

Deel deze opleiding