Home » Opleidingen » Leergang voor ervaren interim-schoolleiders

Leergang voor ervaren interim-schoolleiders

  • Start Nog niet bekend
  • Duur 15 dagdelen
  • Kosten €2.795
/5
Gem. uit ervaringen

Intro

Eindelijk; een leiderschapsleergang voor ervaren interimmers in het onderwijs. Vijf masterclasses met thema’s als ‘de donkere kant van leiderschap’, ‘anders interveniëren’, ‘leiderschap in een vloeibare context’ en ‘leren hoe je van A naar B gaat op de B-manier’. Op Buitenplaats De Heiligenberg in Leusden ga je onder begeleiding van inspirerende sprekers en coaches met collega-interim-schoolleiders de diepte in.

Deze leergang wordt verzorgd door Scolix en Marant Interim.

Doelgroep

Ervaren interim-schoolleiders (PO, VO) met ervaring in minimaal drie verschillende opdrachten, die belang hechten aan verdiepende reflectie op hun professionele ontwikkeling.

Resultaat

  • Je bent op de hoogte van de nieuwste perspectieven op leiderschapsvraagstukken van deze tijd, gebaseerd op recent onderzoek door vooraanstaande wetenschappers en organisatiedeskundigen.
  • Je verwerft nieuwe inzichten in jouw eigen leiderschapspraktijk, waardoor een krachtige reflectieve leeromgeving ontstaat.
  • Je wordt effectiever in het inzetten van duurzame interventies in complexe vraagstukken door een toegenomen besef van de (disfunctionele) patronen in jouw leiderschap en in de organisaties waarin je opdrachten uitvoert.

Opzet

Een persoonlijkheidsvragenlijst vooraf

Je krijgt digitaal een uitnodiging om de Hogan Development Survey in te vullen. Dit is een persoonlijkheidsvragenlijst waarmee niet alleen jouw leiderschapsstijl nader in kaart wordt gebracht, maar ook de meer disfunctionele patronen van gedrag onder ongunstige omstandigheden
(d.w.z. onder druk). Tijdens de eerste masterclass zal Rob van Eijbergen nader ingaan op de betekenis van de testresultaten.

Individueel startgesprek

Korte tijd na het invullen van de persoonlijkheidsvragenlijst volgt een individueel gesprek met een van de coaches waarin we, mede naar aanleiding van de Hogan-vragenlijst, samen de verbinding onderzoeken tussen jouw verwachtingen en ontwikkelingswensen enerzijds, en de
doelen en inhoud van de leergang anderzijds.

Masterclasses

In een korte, intensieve periode van drie maanden volg je vijf masterclasses die elk bestaan uit een hoorcollege door een gastspreker, gevolgd door een werkcollege waarin de inhoud van het hoorcollege direct aan je eigen praktijk wordt getoetst.

Pitstops

Elke masterclass wordt een week later gevolgd door een reflectiebijeenkomst in een kleine groep (vijf tot acht deelnemers). In deze pitstop onderzoeken we gezamenlijk de eigen praktijk en het eigen effectieve en ineffectieve handelen aan de hand van het thema van de masterclass.

Een reflectie

Op basis van de verworven inzichten vragen we je tussen masterclass vier en vijf een reflectie aan te leveren op een interventie, een opdracht, een situatie waarnaar je met enige schaamte terugkijkt: een bekentenis.

Bekijk voor de exacte invulling van de leergang onze brochure. Let op: de data in de brochure zijn niet actueel.

Planning

Zodra de planning bekend is, plaatsen wij hem hier.

Locatie

De masterclasses zullen plaatsvinden bij Buitenplaats De Heiligenberg in Leusden; de pitstops in Ouderkerk a/d Amstel, in Utrecht of in Elst.

Kosten

De investering bedraagt € 2.795, geen BTW verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden

We hanteren de volgende annuleringsregeling: bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden wordt de helft van de investering in rekening gebracht. Bij annulering daarna wordt het volledige investeringsbedrag in rekening gebracht.

Trainers/experts

Wie de masterclasses en pitstops verzorgen, lees je in onze brochure. Let op: de data in de brochure zijn niet actueel.

Aanmelden en meer informatie

Het is op dit moment niet mogelijk om je aan te melden.

Wil je meer informatie over deze leergang? Laat dan hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Deel deze opleiding