Home » Opleidingen » Leergang voor ervaren interim-schoolleiders

Leergang voor ervaren interim-schoolleiders

  • Start Voorjaar 2021
  • Duur 15 dagdelen
  • Kosten €2.795
Direct aanmelden Download brochure
/5
Gem. uit ervaringen

Intro

Eindelijk; een leiderschapsleergang voor ervaren interimmers in het onderwijs. Vijf masterclasses met thema’s als ‘de donkere kant van leiderschap’, ‘anders interveniëren’, ‘leiderschap in een vloeibare context’ en ‘leren hoe je van A naar B gaat op de B-manier’. Op Buitenplaats De Heiligenberg in Leusden ga je onder begeleiding van inspirerende sprekers en coaches met collega-interim-schoolleiders de diepte in.

Deze leergang wordt verzorgd door Scolix en Marant Interim.

Doelgroep

Ervaren interim-schoolleiders (PO, VO) met ervaring in minimaal drie verschillende opdrachten, die belang hechten aan verdiepende reflectie op hun professionele ontwikkeling.

Resultaat

  • Je bent op de hoogte van de nieuwste perspectieven op leiderschapsvraagstukken van deze tijd, gebaseerd op recent onderzoek door vooraanstaande wetenschappers en organisatiedeskundigen.
  • Je verwerft nieuwe inzichten in jouw eigen leiderschapspraktijk, waardoor een krachtige reflectieve leeromgeving ontstaat.
  • Je wordt effectiever in het inzetten van duurzame interventies in complexe vraagstukken door een toegenomen besef van de (disfunctionele) patronen in jouw leiderschap en in de organisaties waarin je opdrachten uitvoert.

Opzet

Een persoonlijkheidsvragenlijst vooraf

Je krijgt digitaal een uitnodiging om de Hogan Development Survey in te vullen. Dit is een
persoonlijkheidsvragenlijst waarmee niet alleen jouw leiderschapsstijl nader in kaart wordt gebracht,
maar ook de meer disfunctionele patronen van gedrag onder ongunstige omstandigheden
(d.w.z. onder druk). Tijdens de eerste masterclass zal Rob van Eijbergen nader ingaan op de
betekenis van de testresultaten.

Individueel startgesprek

Korte tijd na het invullen van de persoonlijkheidsvragenlijst volgt een individueel gesprek met
een van de coaches waarin we, mede naar aanleiding van de Hogan-vragenlijst, samen de verbinding
onderzoeken tussen jouw verwachtingen en ontwikkelingswensen enerzijds, en de
doelen en inhoud van de leergang anderzijds.

Masterclasses

In een korte, intensieve periode van drie maanden volg je vijf masterclasses die elk bestaan uit
een hoorcollege door een gastspreker, gevolgd door een werkcollege waarin de inhoud van het
hoorcollege direct aan je eigen praktijk wordt getoetst.

Pitstops

Elke masterclass wordt een week later gevolgd door een reflectiebijeenkomst in een kleine
groep (vijf tot acht deelnemers). In deze pitstop onderzoeken we gezamenlijk de eigen praktijk
en het eigen effectieve en ineffectieve handelen aan de hand van het thema van de masterclass.

Een reflectie

Op basis van de verworven inzichten vragen we je tussen masterclass vier en vijf een reflectie
aan te leveren op een interventie, een opdracht, een situatie waarnaar je met enige schaamte
terugkijkt: een bekentenis.

Bekijk voor de exacte invulling van de leergang onze brochure. Let op: de data in de brochure zijn niet actueel.

Planning

Deze leergang zou van start gaan in november 2020, maar in verband met de aangescherpte coronamaatregelen hebben we besloten om de start uit te stellen. Een belangrijk gedeelte van de leergang is het ontmoeten en sparren met andere ervaren interimmers; wij denken dat het prettig wanneer je de andere daarbij letterlijk in de ogen kunt kijken. We gaan ervan uit dat we op z’n vroegst in de periode april-juni 2021 kunnen starten. Dat besluit nemen we rond de voorjaarsvakantie.

Mailinglijst

Wil je op de hoogte blijven over de start van deze leergang? Meld je dan aan voor de speciale mailinglijst.

Toch benieuwd naar de planning?

Bekijk voor de exacte invulling van de dagen onze brochure. Let op: de data in de brochure zijn niet actueel.

Locatie

De masterclasses (m.u.v. masterclass 1; die locatie wordt later bekend gemaakt) zullen plaatsvinden bij Buitenplaats De Heiligenberg in Leusden; de pitstops in Ouderkerk a/d Amstel, in Utrecht of in Elst.

Kosten

De investering bedraagt € 2.795, geen BTW verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden

We hanteren de volgende annuleringsregeling: bij annulering tussen 4 en 2 weken vóór aanvang van de in de overeenkomst afgesproken werkzaamheden wordt de helft van de investering in rekening gebracht. Bij annulering daarna wordt het volledige investeringsbedrag in rekening gebracht.

Trainers/experts

Wie de masterclasses en pitstops verzorgen, lees je in onze brochure. Let op: de data in de brochure zijn niet actueel.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan hier.

Voor inhoudelijke en praktische vragen kun je contact opnemen met:

Jan van Leeuwen, programmaleider en coach (06 20 41 97 40 / j.vanleeuwen@marant.nl)

Jan Rozenbroek, coach en consultant (06 30 46 32 94 / janrozenbroek@scolix.nl)

Deel deze opleiding